La Diputació inicia la licitació de les obres per rehabilitar el ferm dels accessos al Túnel de Cadí per Prats i Sansor

L’última Junta de Govern de l’any 2020 també licita l’assistència tècnica per redactar el Pla Zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, reunida el dilluns 28 de desembre per últim cop a l’any 2020, ha aprovat iniciar la licitació de la millora del drenatge i la rehabilitació del ferm de la carrereta local LP-4033B, que connecta als accessos del túnel del Cadí al municipi de Prats i Sansor, a la Cerdanya lleidatana. L’obra, que té un pressupost base de licitació de 241.999,17 €, IVA inclòs, servirà per adequar dos quilòmetres del tram d’aquesta via que connecta a la C-16.

D’altra banda, també s’ha aprovat la licitació del contracte “Assistència tècnica per a la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Lleida”, que compta amb un pressupost base de licitació de 217.800 €, IVA inclòs.

Segons el diputat de Serveis Tècnics, Marc Baró, el Pla Zonal com a instrument de planejament ha de definir de manera justificada els camins municipals que es poden incorporar a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, així com també definir aquells itineraris de la xarxa local existent que poden ser desclassificats, per no reunir les condicions funcionals mínimes per a considerar-se carreteres locals.

La selecció dels camins que es proposi classificar o desclassificar com a carreteres de la xarxa local de la Diputació compliran amb els indicadors que estableix la legislació sectorial de carreteres de Catalunya i aniran acompanyades d’un estudi econòmic que justifiqui que les inversions a realitzar seran econòmicament sostenibles per la Diputació de Lleida.

L’aprovació definitiva de la proposta de Pla zonal és competència de la Generalitat de Catalunya i durant la tramitació del pla aquest estarà sotmès a exposició pública.

Lleida, 30 de desembre de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat