La Diputació informa a l’Oficina d’Avaluació Ambiental que s’ha millorat en un 100% la seguretat dels talussos sobre la carretera de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai

Enretirada_01

Enretirada_02

Despres_02

Despres_01

Abans_02

Abans_01

Es va actuar sobre un 20% de la superfície del talús a la zona de la Cova dels Bous enretirant, amb mitjans mecànics i sense l’ús d’explosius, fins a 46 blocs de roques detectades com a potencialment inestables i amb risc de caure sobre la carretera

 

El Servei de Vies i Obres proposa diferents accions de correcció sobre l’entorn natural, que contemplen la construcció d’una escullera i la integració dels talussos amb vegetació autòctona

 

La Diputació de Lleida ha lliurat a l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de la Generalitat l’informe sobre l’actuació de sanejament de talussos a la carretera LV-9047, de Balaguer a Camarasa, al tram dels quilòmetres 9 a 11,2, a Sant Llorenç de Montgai, que es va portar a terme entre el 30 d’agost i el 22 de setembre d’enguany.

 

L’informe, que inclou les anàlisis de riscos geològics i la memòria ambiental amb què es va procedir als treballs, conclou que “d’acord amb els càlculs geotècnics, el factor de seguretat ha passat d’1 a 1,4 i/o 2,7; és a dir, ha augmentat d’1 a una mitjana de 2,05, amb una millora de més d’un 100% en la seguretat”. Des del punt de vista de la seguretat de la carretera que transita al peu d’aquests talussos, es va realitzar una anàlisi amb drons del vessant de la Roca o Cova del Bous, quantificat en 30.400 m2. “D’aquests, 7.200 m2 s’havien considerat de potencial inestable. Una vegada revisats al detall els 7.200 m2, s’han enretirat 46 blocs amb un volum total mesurat (amb limitacions) de 520 m3”, segons l’informe.

 

Segons la memòria tècnica, es van identificat 17 zones amb blocs potencialment inestables, mitjançant fotogrametria amb dron amb resolució 2×2 cm/px i just posteriorment amb Lidar transportat amb Dron (3 Ecos) amb resolució <1 cm. Aquest tècnica s’ha aplicat al talús de la Roca o Cova del Bous en el seu conjunt i al Talús del Pont Vell o de l’Escaleta.

 

Algunes de les zones es van inspeccionar també físicament coincidint amb els dies dels vols en dron, accedint per algunes de les múltiples vies d’escalada existents. Durant la inspecció física, es van ratificar bona part de les dades obtingudes amb el dron, si bé algunes es van descartar, i es manifesta la precarietat d’alguns punts, on fins i tot la simple pràctica esportiva de l’escalada podria mobilitzar blocs de pedra sobre la plataforma de la carretera.

 

 

Pedres retirades amb ‘airbags’

 

Per tal d’enretirar els blocs, quan es realitzen treballs en alçada, es fa majoritàriament amb l’ús d’‘airbags’. La tècnica prové de la mineria a cel obert i del rescat de persones (Bombers també l’utilitza per als “excarceraments” i bolcades de vehicles). Es tracta d’una tècnica que permet treballar a uns metres de distància del bloc que es vol enretirar i, per tant, fora de l’abast de qualsevol moviment descontrolat que pogués atrapar els operaris involucrats, les seves cordes o la seva trajectòria d’escapatòria. Ergonòmicament, és també la tècnica més recomanada pels especialistes en seguretat laboral, ja que evita les maniobres forçades dels operaris involucrats. Aquestes tècniques no són invasives amb l’entorn.

 

El sanejament es va realitzar en base a la “Memòria tècnica estabilització vessant PK 9+000 i PK 11+200 de la LV-9047 de Balaguer a Camarasa” contractada a l’empresa KUROBA-QUATRE S.L., redactada pel doctor enginyer Carles Raïmat i desenvolupada en dues fases. Una primera que és la que s’ha realitzat de forma preventiva consistent en la retirada de blocs inestables de pedra detectats per imatges preses amb drons. La segona consisteix en una anàlisi tècnica i econòmica de les possibles alternatives que es durien a terme en un futur a partir de les conclusions finals una vegada s’han retirat els blocs amb caràcter preventiu. El sanejament preventiu es va realitzar d’acord amb un informe preliminar, de 29/3/2021, fet pel doctor enginyer geòleg Carles Raïmat.

 

Aquest informe data del mes de març i recomanava iniciar la retirada de blocs potencialment inestables previs a la redacció del projecte definitiu. A continuació, es va convocar una reunió amb l’OTAA per tal de planificar l’actuació. Donat l’interès ambiental i de l’espai natural on s’havia de realitzar, l’OTAA va recomanar realitzar les tasques a finals d’estiu per evitar fer els treballs en època de nidificació d’ocells. Per dur a terme el seguiment ambiental, es va contractar una ambientòloga especialista, Pilar Mallol, la qual ha emès un informe ambiental.

 

Aquestes actuacions es van comunicar prèviament a l’Ajuntament de Camarasa, a l’Ajuntament de les Avellanes i als seus nuclis agregats de Sant Llorenç de Montgai i Vilanova de la Sal. L’Ajuntament de Camarasa va reclamar per escrit si aquestes feines es podien realitzar abans de l’inici del curs escolar per tal de no afectar el transport escolar que discorre per aquesta via. Una vegada estudiada la proposta, es va atendre la seva petició, i es van programar per acabar-se abans del dia 10 de setembre.

 

El document ambiental, redactat per l’enginyera Pilar Mallol, ha avaluat els efectes dels treballs preventius sobre el medi natural i concreta les mesures preventives, compensatòries i correctores següents:

 

S’adjunten els enllaços per a descarregar material gràfic i l’informe:

https://we.tl/t-jUklBAiE5R

https://we.tl/t-ljnkm0y84f

https://we.tl/t-1MHX6riGHu

 

 

Lleida, 10 de novembre de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat