La Diputació i “la Caixa” recuperen un espai natural a Oliana a través de la bioenginyeria

ORItorrent_reixar_ara_editora_2_6456_0_1

La millora ambiental del torrent de Reixar, a Oliana, ha suposat una inversió per part de l’entitat financera de 54.900 euros i ha donat feina a dues persones en risc d’exclusió social

La Diputació de Lleida i l’Obra Social “la Caixa” han recuperat i condicionat un espai natural al municipi d’Oliana en el marc del conveni de col·laboració que ambdues institucions mantenen per al desenvolupament i l’execució del Programa de Conservació i Millora d’Espais Naturals de la Diputació de Lleida. Aquesta actuació ha suposat una inversió de 54.900 euros i ha donat feina a dues persones en risc d’exclusió social.

Els objectius d’aquesta actuació al municipi de l’Alt Urgell han estat disminuir el risc d’incendi, millorar els hàbitats de ribera i restaurar àrees degradades, a més de millorar la capacitat hidràulica del torrent del Reixar.

La població d’Oliana està situada en una zona plana, que correspon a les antigues terrasses del riu Segre. Al nord de la població es troba el torrent de Reixar, que desguassa al riu Segre i conflueix amb la rasa del Junqueral. La conca de recepció del torrent de Reixar és força àmplia i presenta pendents moderats, però, en cas de precipitacions abundants, s’hi produeix una recollida de gran quantitat d’aigua, originant un procés torrencial. Aquest procés provoca l’estrenyiment de la secció hidràulica a la part baixa del torrent i dóna lloc a inundacions incontrolades i al dipòsit de materials fins al guals existents.

Seguint els criteris de la Guia tècnica per a actuacions en riberes, editada per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a la protecció del llit del torrent i dels marges on es produeix l’estrenyiment s’han utilitzat tècniques de bioenginyeria, que aconsegueixen l’estabilització dels marges fluvials i el corresponent fre a l’erosió, conservant i mantenint la flora ripícola i proporcionant un major valor ecològic i paisatgístic a la zona. Es tracta de tècniques sostenibles i innovadores a la demarcació de Lleida, tot i ser força utilitzades en altres zones del país i en diversos països de la Unió Europea.

Les actuacions realitzades seguint les tècniques de bioenginyeria inclouen la neteja i esbrossada de la vegetació existent per disminuir el risc de foc, la revegetació de zones i talussos pròxims al riu per mantenir de la vegetació de ribera, la protecció del llit i els marges del torrent per afavorir l’absorció de la humitat i evitar l’erosió, i la plantació d’espècies aquàtiques per reduir la velocitat de l’aigua i evitar l’erosió.

La Diputació de Lleida i “la Caixa” van posar en marxa aquest programa de conservació i millora l’any 2005. Fins ara, l’entitat financera ha destinat 8.250 milions d’euros a la realització de 118 projectes mediambientals en espais naturals de la demarcació de Lleida i hi han treballat 522 persones en risc d’exclusió. El conveni d’aquest 2014 compta amb una aportació de 450.000 euros destinats a actuacions d’aquestes característiques amb una previsió d’inserció laboral de 85 persones més.

Altres actuacions significatives en espais naturals realitzades recentment gràcies a aquest conveni són la recuperació del camí natural al canal de reg de Cerdera-Alpicat i del paratge de l’entorn de l’ermita de Sant Miquel de la Tosca del Vilosell, que van suposar una inversió global de 55.147 euros i van donar feina a vuit persones en risc d’exclusió social.

Lleida, 24 de juliol de 2014
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat