La Diputació estudia la remodelació del camí municipal a Mont-rebei

La corporació valora inicialment en 375.000 euros la millora del ferm dels 8 Km del camí municipal d’enllaç entre Pont de Montanyana i el congost de Mont-rebei

Aquest projecte seria independent de les actuacions que es duguin a terme per l’esllavissada del passat dissabte que va tallar la via, visitada aquest dilluns per tècnics de la Diputació

La Diputació de Lleida elaborarà un estudi per valorar les alternatives a la millora del ferm del camí municipal que enllaça el límit provincial a Pont de Montanyana (C-1311) amb el pàrquing del congost de Mont-rebei, d’uns 8 km de llargària, estudiant diferents propostes tècniques per tal que les administracions implicades puguin determinar la solució més idònia.

La xifra aproximada de pressupost que es contempla seria de 375.000 euros (PEC) amb una solució de mescla bituminosa en calent.

L’estudi es fa de forma paral·lela a les accions que s’hauran de dur a terme en aquesta zona en els propers dies, després que el passat dissabte una esllavissada de roques tallés la principal carretera d’accés al congost de Mont-rebei, des del Pont de Montanyana. Així, un equip de tècnics de la Diputació s’ha desplaçat aquest dilluns a la zona per fer una avaluació dels danys i assessorar l’Ajuntament, com a titular de la via, respecte dels treballs que aquest ja va iniciar el mateix dissabte.

El diputat en funcions responsable dels Serveis Tècnics, Josep Ibarz, s’ha compromès a analitzar també els ajuts que la Diputació pot atorgar al municipi de Sant Esteve de la Sarga per a la millora integral de tota la via municipal, de 25 km de llargària.

D’altra banda, la Diputació de Lleida mitjançant els seus Serveis Tècnics va realitzar el proppassat hivern uns treballs de topografia per a la recuperació del sender que uneix l’ermita de la Mare de Deu de la Pertusa amb la passarel·la de Mont-rebei al terme municipal d’Àger.

Lleida, 17 de juny de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat

web

La corporación valora inicialmente en 375.000 euros la mejora del firme de los 8 km del camino municipal de enlace entre Puente de Montañana y el desfiladero de Mont-rebei

Este proyecto sería independiente de las actuaciones que se lleven a cabo por el desprendimiento que el pasado sábado cortó la vía, visitada este lunes por técnicos de la Diputación

La Diputación de Lleida elaborará un estudio para valorar las alternativas a la mejora del firme del camino municipal que enlaza el límite provincial en Puente de Montañana (C-1311) con el parking del desfiladero de Mont-rebei, de unos 8 km de longitud, y considerará distintas propuestas técnicas para que las administraciones implicadas puedan determinar la solución más idónea.

La cifra aproximada de presupuesto que se contempla es de 375.000 euros (PEC), con una solución de mezcla bituminosa en caliente.

El estudio se hace de forma paralela a las acciones que se deberán llevar a cabo en esta zona en los próximos días, después de que, el pasado sábado, un desprendimiento de rocas cortara la principal carretera de acceso al desfiladero de Mont-rebei desde Puente de Montañana. Así, un equipo de técnicos de la Diputación se ha desplazado este lunes a la zona para efectuar una evaluación de los daños y asesorar al Ayuntamiento, como titular de la vía, en relación con los trabajos que este va a iniciar el mismo sábado.

El diputado en funciones responsable de los Servicios Técnicos, Josep Ibarz, se ha comprometido a analizar también las ayudas que la Diputación puede otorgar al municipio de Sant Esteve de la Sarga para la mejora integral de toda la vía municipal, de 25 km de longitud.

Por otro lado, la Diputación de Lleida, mediante sus Servicios Técnicos, realizó el pasado invierno unos trabajos de topografía para la recuperación del sendero que une la ermita de la Mare de Déu de la Pertusa con la pasarela de Mont-rebei en el término municipal de Àger.

Lleida, 17 de junio de 2019