La Diputació destinarà 140.000€ per la campanya agrària 2019 amb ajuts en la contractació de personal i inversió en allotjaments socials

Ajuts agraris-web

El vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, acompanyat del diputat de Cooperació Local, Joan Gilart, ha presentat aquest dimarts en roda de premsa els ajuts previstos per a la campanya agrària 2019 destinats a la contractació de personal i inversió en allotjaments socials per un total de 140.000€. La presentació –que ha tingut lloc a la sala de premsa de la Diputació- ha comptat amb l’assistència dels alcaldes de Torres de Segre, Joan Carles Miró; Seròs (Josep Antoni Romia), Aitona (Rosa Pujol), la Granja d’Escarp (Manel Solé) i el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot.

 

Latorre ha explicat la campanya de la fruita, que agrupa les diferents tasques agràries i comercials al voltant de la fruita dolça té una afectació a la Plana de Lleida i es concentra a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell.

 

Per aquest exercici 2019 la Diputació de Lleida va preveure, com en cada pressupost, la partida per finançar aquest ajut amb 140.000€, que s’aplicaran de forma complementària als plans d’ocupació que atorga el Departament de Treball de la Generalitat.

 

En aquest sentit, Jordi Latorre ha explicat que la Diputació ha redactat una proposta per dedicar aquests 140.000€ a la finalitat per la qual van ser consignats: ajudar als ens locals lleidatans per la campanya agrària. Aquest pla d’ajuts tindrà com a destinataris els cinc consells comarcals esmentats i l’Ajuntament de Lleida.

 

Així, les despeses que genera la campanya de la fruita es destinaran a dos conceptes, un relatiu a la contractació de personal per al control i coordinació del flux de treballadors; i l’altre, per a la inversió en allotjaments socials per tal de poder acollir a les persones transeünts o desplaçades que són aquelles que no disposen d’oferta de treball i per tant l’empresa no els ofereix allotjament.

 

D’aquesta manera, el repartiment es farà de la següent manera:

 

  • 6.000€ fixes per a tots els beneficiaris (un total de 36.000€)
  • 52.000€ per a l’allotjament de la ciutat de Lleida
  • 52.000€ a repartir segons els contractes de temporers:

 

ENS LOCAL                                       contractes           Subvenció s/contractes

 

C.C.GARRIGUES                               1.109                                     1.489.59

C.C.NOGUERA                                 1.884                                     2.530,56

C.C.PLA D’URGELL                          4.684                                     6.291,47

C.C.SEGRIÀ                                    24.397                                 32.769,64

C.C.URGELL                                      1.605                                     2.155,81

  1. LLEIDA 5.035 6.762,93

 

TOTAL                                                 38.714                               52.000,00

 

Per tant, el repartiment total serà el següent:

 

ENS LOCAL                         Fixe        Allotjament          Subvenció s/contractes                  TOTAL

 

C.C.GARRIGUES                6.000                                                    1.489,59                               7.489,59

C.C.NOGUERA                  6.000                                                    2.530,56                               8.530,56

C.C.PLA D’URGELL           6.000                                                    6.291,47                            12.291,47

C.C.SEGRIÀ                        6.000                                                 32.769,64                            38.769,64 (*)

C.C.URGELL                       6.000                                                    2.155,81                               8.155,81

  1. LLEIDA 6.000      52.000                             6.762,93                            64.762,93                    

 

TOTAL                                36.000          52.000                         52.000,00                           140.000,00

 

 

(*) La comarca del Segrià que és on hi ha major incidència de contractes, l’import comarcal de 38.769,64€ es distribuirà de la següent manera:

 

  • 50% per al consell comarcal del Segrià ………… 19.384,82

 

  • 50% entre els municipis que tinguin més de 1.000 contractes i/o que tinguin allotjament municipal, distribuït també al 50% els dos conceptes (contractes i allotjament) …………………. 19.384,82

Contractes          Subvenció           Núm.                      Subvenció

Ajuntament                         + de 1.000            s/contracte          allotjaments        s/allotjament       TOTAL

 

Soses                                 1.470,00                919,99                                                                                    919,99

Seròs                                  1.641,00                1.027,01                                                                              1.027,01

Aitona                                 2.974,00               1.861,25                                                                              1.861,25

Alcarràs                              3.662,00                2.291,83                                                                              2.291,83

Torres de Segre                 5.740,00                3.592,33                1,00                        2.423,10             6.015,43

Alcarràs                                                                                            1,00                        2.423,10              2.423,10

Artesa de Lleida                                                                             1,00                        2.423,10              2.423,10

Soses                                                                                               1,00                        2.423,10             2.423,10  

TOTAL                             15.487,00               9.692,41                4,00                        9.692,41          19.384,82

 

 

Finalment, per tant, la distribució serà la següent:

 

ENS LOCAL                                 SUBVENCIÓ

 

C.C. Garrigues                                    7.489,59€

C.C. Noguera                                      8.530,56€

C.C. Pla d’Urgell                               12.291,47€

C.C. Urgell                                           8.155,81€

C.C. Segrià                                        19.384,82€

Ajuntament de Soses                           919,99€

Ajuntament de Serós                        1.027,01€

Ajuntament d’Aitona                          1.861,25€

Ajuntament d’Alcarràs                       2.291,83€

Aj. de Torres de Segre                     6.015,43€

Ajuntament d’Alcarràs                       2.423,10€

Ajuntament d’Artesa de Lleida        2.423,10€

Ajuntament de Soses                        2.423,10€

Ajuntament de Lleida                      64.762,93€

 

TOTAL                                             140.000,00€

 

Consells Comarcals                        55.852,25€

Ajuntaments                                     84.147,74€

 

TOTAL                                            140.000,00€

 

 

La convocatòria es farà durant el mes d’octubre de 2019. Així, cada ens local haurà de sol·licitar l’ajut sobre els màxims calculats amb els anterior barems.

 

Les despeses elegibles seran les compreses des del mes de maig de 2019 a abril de 2020, i el període de justificació s’allargarà fins el 31 de juliol.

 

 

 

Lleida, 10 de setembre de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat