La Diputació destina més de 25 M€ a polítiques de benestar

La presidenta Perelló destaca el compromís social dels comptes que es presenten per a la propera anualitat

El pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Lleida és socialment compromès amb les persones, en el sentit d’atendre i entendre que aquells col·lectius que puguin patir alguna dificultat afegida tinguin una atenció especial i prioritària per part de la institució provincial. És per això que els comptes contemplen moltes partides d’atenció social gestionades directament per la Diputació o juntament amb d’altres institucions com ajuntaments, consells comarcals o la Generalitat de Catalunya.

La corporació presidida per Rosa Maria Perelló aposta, durant el 2019, per intervenir en els tres pilars de l’estat del benestar: la salut pública, l’atenció social als més desafavorits i l’àmbit escolar. Així ho ha manifestat la presidenta en el transcurs de la tradicional trobada de Nadal que cada any s’ofereix als mitjans de comunicació de les comarques de Lleida.

Així, en el camp educatiu, es destinen 3 M€ a ajuts per a llars d’infants de titularitat municipal, més de 2 M€ al funcionament de les Escoles Especials de la Diputació i 725.000 € al finançament del transport i menjador escolar. Al mateix temps, les universitats que desenvolupen la seva activitat en el nostre territori reben el suport de la institució per més de 400.000 €.

La salut pública continuarà estant al centre de l’acció de la Diputació envers el territori i les persones. Es distribuiran 18,65 M€ (un augment del 7%) en equipaments de la xarxa pública (consultoris locals, CAP i hospitals), en recerca biomèdica i prevenció de malalties, i també en actuacions destinades a millorar la qualitat de vida dels lleidatans. Així mateix, es continuarà actuant amb inversions i també amb controls i analítiques periòdiques sobre la qualitat de l’aigua d’ús domèstic que es consumeix arreu del territori.

Pel que fa a l’atenció social als més desafavorits, la Diputació de Lleida destinarà una partida de 300.000 € a pal·liar els efectes de la crisi sobre les persones que n’hagin resultat més afectades; i 400.000 € per a ajuts d’urgència i teleassistència. Es consolidaran les col·laboracions, entre moltes altres, amb entitats dedicades a l’atenció directa a les persones, com el Banc dels Aliments, la Creu Roja, la Fundació Arrels-Sant Ignasi o la Federació ALLEM, que és l’agrupació d’entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida. També es donarà continuïtat al projecte de suport a l’habitatge per a persones i famílies gestionat mitjançant Càritas Diocesana i la pròpia Creu Roja.

El treball és també una peça cabdal per a la qualitat de vida de persones i famílies. És per això que es preveu seguir amb el suport als plans d’ocupació per a persones que gestionen –des dels ajuntaments– la campanya agrària, els ajuts per al servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals de les comarques de Lleida; i el suport a les associacions AMIC i CITE-CONC, que treballen en l’assessorament i informació per a la inserció dels treballadors immigrants.

En global, les partides anteriors suposen una injecció de més de 25 M€, que es destinen directament o indirecta a aquells col·lectius amb més precarietats de la societat i sobre els quals la Diputació de Lleida centra bona part dels seus esforços.

Lleida, 18 de desembre de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat