La Diputació destina més d’1.370.000 € a les subvencions per al Pla de Manteniment de Camins

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

En l’atorgament de les subvencions del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal, convocades per la Diputació de Lleida per a l’anualitat 2018, s’han atès les 269 sol·licituds rebudes d’ajuntaments i EMD, per un import global subvencionat d’1.370.824,88 €.

La quantia a percebre pels ens beneficiaris estarà formada per un import fix de 5.298 euros per Ajuntament i de 2.000 euros per EMD, a la qual caldrà afegir un import variable de 10 euros per quilòmetre quadrat de superfície del terme municipal en el cas d’ajuntaments.

Aquestes subvencions, que tenen la finalitat d’ajudar a finançar les actuacions realitzades per millorar l’estat dels camins de titularitat municipal, han estat aprovades aquest dilluns per la Junta de Govern de la Diputació de Lleida. Els destinataris dels ajuts i l’import assignat es publicaran al BOP i es comunicaran individualment als corresponents beneficiaris.

Lleida, 17 de setembre de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat