La Diputació de Lleida s’adhereix al protocol de Justícia per ajudar les famílies pendents d’un desnonament

ORIrene_signant_el_protocol_editora_2_5994_0_1

ORIrene_durant_la_seva_intervencio_01_editora_2_5994_0

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha signat aquest divendres al Palau de Justícia de Barcelona el Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya per ajudar les famílies pendents d’un desnonament.

L’objecte d’aquest protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

D’aquesta manera les institucions més properes al ciutadà seran les que primer intervinguin avisant als serveis socials, que estudiaran cada cas. Si bé aquest protocol no aturarà els desnonaments o llançaments, si que donarà un servei d’informació i acompanyament a les famílies més vulnerables que pateixin aquesta situació.

L’àmbit territorial d’aplicació del protocol són els partits judicials de Catalunya que comprenguin els municipis que s’hi adhereixin, després que el passat 4 de març el TSJC va signar un protocol d’aquestes característiques a la ciutat de Barcelona.

Les administracions signatàries són el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Conselleria de Justícia, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Consell del Col•legi d’Advocats de Barcelona i el Consell del Col•legi de Procuradors de Barcelona.

Durant l’acte de la signatura del Protocol, Reñé ha explicat que “aquest protocol d’actuació és la visualització d’una resposta col•lectiva a una situació que sobrepassa administracions i ciutadans, i que cal contextualitzar en un marc econòmic i social determinat”.

“Hi ha una línia vermella que no podem transgredir, que és la de la protecció social, la de garantir les necessitats bàsiques de les persones, si volem evitar la fallida de la nostra societat”, ha afegit Reñé.

El president de la Diputació també ha destacat que l’acte ha reunit les principals representants del món local: “això no és casual ni gratuït perquè ajuntaments, consells i diputacions són les primeres administracions a fer la detecció i la diagnosi de la realitat social del territori, dels municipis, i dels seus ciutadans”, ha explicat.

A més, també ha explicat que els governs locals tenen una funció essencial en la millora de les condicions de vida de les famílies o les persones que es troben en situació de risc social i poden identificar i aplicar amb més precisió els nous sistemes de protecció social, com ara aquest protocol d’execució de diligències de llançament.

El conveni marca que les diputacions, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, dins de les seves possibilitats i de la manera que estimin més convenient, han de donar suport tècnicament, econòmicament i associativament a l’adhesió al Protocol dels municipis de la seva comarca, província o associació, prenent els acords o desenvolupant les actuacions adients en aquest sentit.

La Diputació de Lleida farà difusió del Protocol signat entre els consells comarcals i els ajuntaments de les comarques de Lleida.

 

Barcelona, 5 de juliol de 2013

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat