La Diputació de Lleida reclama respecte i reconeixement a l’especialització de l’ensenyament universitari

ORIple_mes_doctubre_20120_-_001_editora_2_5560_0_1

ORIple_mes_doctubre_20120_-_002_editora_2_5560_1

La corporació, gràcies a l’estalvi en determinades partides, pot destinar ara 535.000 euros a ajudar els ens locals, que en alguns casos precisen inversions de caràcter extraordinari, com ha passat amb el municipi dels Omells de na Gaia (Urgell)

El ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat, amb els vots favorables de CiU, CDA, PSC i ERC, una moció en favor de la resolució del Parlament de Catalunya sobre l’exercici del dret a decidir

La Diputació de Lleida ha reclamat el reconeixement i el respecte a l’hora de preservar l’especialització i la territorialitat de les Terres de Lleida en tots aquells ensenyaments universitaris que fan referència a l’agricultura, la ramaderia i l’agroindústria, que és la base de teixit productiu de les comarques de Lleida.

Aquest ha estat el pronunciament que ha fet el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, al final del ple que s’ha celebrat aquest divendres i que ha tingut el suport de tots els grups.

El president de la Diputació ha explicat que aquest pronunciament es farà arribar a la Secretaria d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Moció a favor de la resolució del Parlament de Catalunya sobre l’exercici del dret a decidir

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest divendres una moció en suport a la resolució del Parlament de Catalunya per a l’exercici del dret a decidir. La moció, que converteix la Diputació de Lleida en la primera corporació catalana en donar suport a aquesta resolució del Parlament, ha estat aprovada amb els vots favorables de CiU, CDA, PSC i ERC.

El president de la Diputació de Lleida ha indicat que amb l’aprovació d’aquesta moció en suport al Parlament “ningú planteja una escena de conflicte”, sinó que es defensa la democràcia que “és el dret dels ciutadans a poder manifestar-se”.

Esforç de la Diputació per aportar més recursos als ajuntaments

Entre els punts de l’ordre del dia aprovats hi ha l’expedient de modificació de crèdits al pressupost de la Diputació de Lleida de exercici 2012. Aquesta modificació és conseqüència de l’estalvi assolit per la corporació en determinades partides i que ha permès destinar 535.000 euros a ajudar els ens locals, que en alguns casos precisen inversions de caràcter extraordinari, com ha passat amb el municipi dels Omells de na Gaia (Urgell).

En aquest cas, la Diputació de Lleida ha col•laborat econòmicament en els treballs per assegurar l’estabilitat de la roca del municipi dels Omells de na Gaia que va patir un despreniment a causa de la humitat i les pluges.

L’actuació per assegurar la roca ha consistit en la col·locació d’una malla d’acer que garantirà la seva estabilitat i eliminarà el risc de nous despreniments sobre les tres cases que hi ha situades just a sota de la pedra.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, es va reunir dimarts amb l’alcalde dels Omells de na Gaia, Delfí Escoté, per conèixer els detalls de les tasques d’estabilització que s’han desenvolupat i oferir la seva col·laboració amb caràcter d’urgència.

L’actuació ha inclòs la instal·lació de la xarxa d’acer i la reparació de la barana situada al costat dels dipòsits, que va quedar malmesa amb el despreniment parcial de la roca que es va produir el passat 6 d’octubre.

Altres punts aprovats

El ple de la corporació d’aquest mes d’octubre també ha aprovat la proposta de delegació a la Diputació de Lleida, a través del seu Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), de les facultats que té atribuïdes l’Ajuntament de Rosselló per a la gestió i recaptació en voluntària i executiva de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

També ha aprovat l’informe sobre l’estat d’execució del Pressupost al tercer trimestre de 2012, l’informe relatiu a la llei de morositat del tercer trimestre de 2012.

El ple també ha donat llum verda a la ratificació del conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida en relació amb la col•laboració en matèria tributària.

Pel que fa a l’àmbit de la salut pública, el ple ha aprovat el conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Linyola, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi de Linyola i el conveni amb l’Ajuntament d’Organyà, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi en l’anualitat 2012.

També ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Agrupació Lleidatana d’entitats d’atenció a persones amb discapacitat (ALLEM), durant l’any 2012.

Finalment, el ple ha aprovat el conveni entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Tremp, per a l’execució de les obres de construcció d’un pont per a vianants, a l’espai natural de la Serra del Montsec i l’aprovació de la instrucció d’ús de les tecnologies de la informació a la Diputació de Lleida i del document de seguretat.

Mocions

La segona moció que ha estat aprovada en el ple d’aquest divendres ha estat la següent:

  • Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans

Aquesta moció, presentada per ERC,acorda instar al Govern de la Generalitat a compensar el deute que tenen els ajuntaments amb els diferents organismes de la Generalitat i les bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a compte de les obligacions reconegudes per part de la Generalitat pendents de pagament.

El text també insta al Govern de la Generalitat a no fer efectiu el cobrament d’interessos a aquells ajuntaments que hagin de fer efectiu el retorn d’alguna bestreta i amb els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.

Finalment insta al Govern de l’Estat Espanyol a que faci efectius tots els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya reconeguts legalment, la qual cosa dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern català.
 

Lleida, 19 d’octubre de 2012
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat