La Diputació de Lleida prorroga les mesures excepcionals per al seu personal i serveis públics fins al 26 d’abril

Seu-Electronica

Es pretén contribuir a restringir la mobilitat de les persones per ajudar a reduir la propagació de la malaltia COVID-19 

La Diputació de Lleida ha prorrogat durant 15 dies més les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la Diputació de Lleida, els seus organismes autònoms i a la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de Lleida, per limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat de l’esmentat personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia COVID-19.

El decret de Presidència que prorroga les mesures excepcionals entrarà en vigor demà, dimarts 14 d’abril, i es mantindrà vigent fins al 26 d’abril. Igualment, es fa constar que, en cas que es prorrogui novament l’estat d’alarma, sense que hi hagi una modificació substancial del reial decret 463/2020 de 14 de març i les seves autoritzacions de pròrroga posteriors, la pròrroga d’aquest decret tindrà  caràcter automàtic d’acord amb les dates i terminis que s’assenyalin en aquestes disposicions successives; tot l’esmentat, sense perjudici que en qualsevol moment aquest decret pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

Aquesta és la segona pròrroga de les mesures excepcionals, que es van adoptar per primera vegada el 15 de març i van ser prorrogades el 31 del mateix mes. Passat aquest temps, i en base al fet que bona part dels serveis de la Diputació s’estan prestant mitjançant teletreball, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, considera que “encara és necessari mantenir les mesures de confinament per raons de salut publica i no posar en risc innecessari ni els treballadors i treballadores de la Diputació ni les persones i municipis que necessitin dels nostres serveis”.

Consultes a les oficines virtuals

Cal recordar que, tot i romandre tancats els serveis d’atenció al públic i que han quedat suspesos els terminis administratius i ajornats els terminis de cobrament de taxes i impostos municipals, la Diputació de Lleida ha posat en marxa oficines virtuals i vies electròniques per tal d’atendre dubtes i consultes: https://seuelectronica.diputaciolleida.cat, amb el correu electrònic seuelectronica@diputaciolleida.cat, i l’oficina virtual de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, https://tramits.oagrtl.cat/

Lleida, 13 d’abril de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat