La Diputació de Lleida presenta un estudi de la UdL que conclou que els ajuntaments petits tenen un comportament més auster i adaptat a la realitat actual

ORIpresentacio_estudi_viabilitat_petits_municipis_002_editora_2_5582_0_1

ORIpresentacio_estudi_viabilitat_petits_municipis_003_editora_2_5582_1

El treball indica que els ajuntaments petits són els que presenten una millor situació financera, que desenvolupen una satisfactòria cobertura competencial i que contribueixen de forma important al desenvolupament rural

Reñé: “Això deixa molt clar allò que som i allò que volem ser, per tant, si algú no és culpable de la situació actual són els ajuntaments i menys els consistoris petits”

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, juntament amb els professors Ignasi Aldomà i Ramon Morell, han presentat aquest dilluns l’estudi que la Diputació de Lleida va encarregar a la Universitat de Lleida (UdL) fa sis mesos sobre la viabilitat econòmica dels petits municipis, arran de les propostes de supressió o fusió de municipis, i eliminació de competències.

Tal i com es desprèn de l’estudi, els ajuntaments petits són els que presenten un estalvi net per habitant més important i, a la vegada, tenen nivells més baixos de deute.

En la roda de premsa posterior a la reunió amb alcaldes i presidents de consells comarcals, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé ha explicat que s’informarà de l’estudi en el proper ple de la corporació. Posteriorment, el faran arribar al Govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’instar-lo a mantenir l’actual model territorial.

“L’estudi demostra el comportament auster dels petits municipis, per tant, si algú no és culpable de la situació actual són els ajuntaments i menys els consistoris petits”, ha dit Reñé, que ha recordat que l’endeutament dels ajuntaments no arriba al 3% de l’endeutament total.

Un dels responsables de l’estudi, Ramon Morell, ha afirmat que les dades indiquen que l’estalvi net dels municipis petits és més elevat que el dels municipis grans i ha defensat la importància de la gestió dels recursos propis en contra de l’endeutament.

Per la seva part, Ignasi Aldomà ha destacat que una altra de les conclusions obtingudes de l’estudi és que els ajuntaments petits contribueixen de forma important en el desenvolupament rural, la cohesió i el dinamisme social de les comarques lleidatanes.

Les principals conclusions de l’estudi són les següents:

  • Els consistoris petits presenten una millor situació financera
  • Ofereixen una cobertura competencial satisfactòria, ja que es tracta de les administracions més properes al ciutadà
  • Els ajuntaments petits ajusten millor les seves dimensions a les fonts de finançament disponibles, de forma que cap consistori petit supera la ràtio d’endeutament màxima permesa
  • Els consistoris de Lleida han assolit un nivell satisfactori de prestació de serveis i la major part del territori té accés als “serveis mínims” que la llei estableix d’obligat compliment per ajuntaments de més de 5.000 habitants
  • A l’hora de prestar aquests serveis, és molt important la col•laboració entre administracions, segons l’estudi, especialment amb els consells comarcals que donen suport als ajuntaments assolint funcions administratives i suport en àrees com l’urbanisme i les obres municipals, infraestructures i transports o medi ambient.
  • Una administració local pròxima al ciutadà és indispensable per al manteniment del teixit econòmic i social rural
  • Contribueixen al desenvolupament rural

Aquest treball s’ha elaborat en base a diferents fonts del Ministeri d’Economia i Administracions Públiques, l’anàlisi del comportament de 16 magnituds pressupostàries dels consistoris, el compte financer de cada grup d’ajuntaments i les xifres de liquidacions corresponents al període 2007-2011.

La presentació de l’estudi ha coincidit amb la reunió periòdica que el president de la Diputació manté amb els alcaldes de capital de comarca i els presidents dels consells comarcals. Una trobada que ha tingut lloc a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida.

Lleida, 29 d’octubre de 2012

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat