La Diputació de Lleida presenta al món local els plans de Cooperació Comarcal i el d’inversions per a ajuntaments

05_08 Plans Cooperació

El president Joan Talarn i el vicepresident Jordi Latorre responen els dubtes de les alcaldies i les presidències comarcals

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident primer, Jordi Latorre, han explicat avui a les presidències dels consells comarcals i a les alcaldies del territori els detalls dels plans comarcals i d’inversions municipals que es van aprovar al ple del passat mes de juliol en sessió plenària.

La presentació dels plans s’ha fet a través de dues reunions virtuals i ha servit per aclarir dubtes i detalls sobre l’abast dels plans. El Pla de Cooperació Comarcal 2022 té una dotació de 4,5 M€; el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023, té una aportació plurianual de 19 M€; i el Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i EMD del territori de Lleida per a l’exercici 2022, compta amb un pressupost de 6,5 M€.

El president Joan Talarn ha destacat que “aquests plans econòmics permeten al món local lleidatà, de forma transparent i equitativa, afrontar les inversions en els seus municipis des de l’absolut respecte a l’autonomia municipal, permetent les alcaldies decidir en quins projectes prioritaris per a cada municipi incorporen aquest important finançament de la Diputació de Lleida”.

El vicepresident primer, Jordi Latorre, ha remarcat la inversió més important pel que fa a recursos que “és el programa d’ajuts per a les inversions dels nostres ajuntaments: 19 M€ per ajudar als nostres municipis en inversions de futur. Aquests 19 M€ són per als propers 2 anys: 2022 i 2023”, i ha destacat que “destinem 6.5 M€ per amortir les dificultats dels increments de preus dels nostres ajuntaments; els més petits i amb un major risc de despoblament del país. En relació a l’any passat, incrementem 1 M€ més aquesta ajuda”.

Ha recordat Latorre que també es destinen 4,5 M€ per ajudar els consells comarcals a la contractació de més secretaris i interventors a les comarques i municipis de Lleida. En total es preveu la nova incorporació de 18 professionals. La novetat d’aquest ajut és la millora i simplificació de tot el procediment de cara als consells.

Lleida, 5 d’agost de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat