La Diputació de Lleida prepara el trasllat dels documents que cedeix a l’Arxiu Històric Provincial

ORIdsc_0741_editora_2_5195_0_1

ORIdsc_0746_editora_2_5195_0

La Diputació de Lleida està preparant el trasllat dels documents que el Servei d’Arxius, Estudis i Informació que la Diputació transferirà en breu a l’Arxiu Històric Provincial. Així, de la Comissaria de la Generalitat es transferiran 783 unitats d’instal•lació entre expedients i llibres, i de la Secció Provincial del Cadastre: 860 expedients que inclouen fotografies aèries dels vols del 1952 al 1959, expedients de propietaris i de parcel•les, i diapositives dels vols ja escanejades.

Es tracta de documents que, per una banda fan referència als antecedents de la Generalitat al territori de Lleida, concretament de la Comissaria de la Generalitat; i per altra, a la Secció Provincial del Cadastre, a l’Estat.

El primer fons és el de la Comissaria de la Generalitat. Amb la proclamació de la segona República al 1932, les Diputacions Provincials van desaparèixer fins l’any 1938, per passar a quedar integrades dins la Comissaria de la Generalitat. Aquesta nova institució va absorbir totes les funcions i els pressupostos de les antigues diputacions.

Aquesta és doncs, documentació que va originar la Generalitat de Catalunya en el període republicà i que retornarà a l’arxiu que, a Lleida, custodia tota la documentació de la Generalitat al territori.

El segon fons és el de la Secció Provincial del Cadastre. El Ministeri de Hisenda va heretar el Cadastre General dotant-lo, a més, de funcions fiscals una vegada acabada la Guerra Civil de 1936-1939. Aquestes funcions les anava delegant a diferents institucions del territori. Concretament a la dècada de 1950, a la província de Lleida les assumeix la Diputació de Lleida, quan a funcionament, control i execució.

Aquesta és una funció de l’Administració Central de l’Estat que delega, perifèricament, a organismes que en poden executar la seva missió i que també ha de ser custodiada per l’Arxiu Històric Provincial.

Lleida, 27 de març de 2012

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat