La Diputació de Lleida participa en una comissió d’avaluació del Comitè de les Regions a Brussel•les

ORIperdices_a_brusselles_editora_2_5516_0_1

La Diputació de Lleida participa aquest dijous, com a representant dels territoris de l’Arc Llatí, en una comissió d’avaluació de la Comunicació de la Comissió Europea que porta per títol “Energies renovables: un actor principal en el mercat europeu de la energia”.

El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Pau Perdices, acompanyat d’un tècnic de Promoció Econòmica, participa aquest dijous en aquesta comissió designada per la Comissió de Mediambient, Canvi Climàtic i Energia del Comitè de les Regions. L’objectiu és emetre un informe sobre la Comunicació de la Comissió Europea, que posa les bases per futurs desenvolupaments normatius i financers per a l’impuls de les energies renovables a Europa.

D’altra banda, Perdices també mantindrà una trobada amb el director de la Oficina del Pacte dels Alcaldes, Fréderic Bóyer, a la seva seu de Brussel•les per establir els mecanismes de cooperació que han de permetre el desenvolupament del Pacte dels Alcaldes a les Terres de Lleida.

El passat 20 de juliol, el ple de la Diputació de Lleida va aprovar el conveni amb la DG ENER de la Comissió Europea, per tal de desenvolupar aquest pacte, que es va signar el 4 de setembre.

El Pacte dels Alcaldes és la més gran iniciativa de la Comissió Europea amb el món local per tal d’assolir el repte de reducció d’un 20% de les emissions de CO2 l’any 2020. Aquesta reducció ha de repercutir, no només en la reducció de la factura energètica dels nostres ajuntaments, sinó també, presumiblement, en la captació de recursos europeus per part de les nostres administracions locals.

Lleida, 27 de setembre de 2012
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat