La Diputació de Lleida ofereix cursos de formació en línia per a tots els treballadors públics de la demarcació 

diputacio

En col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis i les diputacions de Tarragona i Girona 

La Diputació de Lleida posa a l’abast de tots els treballadors públics de la demarcació de Lleida una oferta de formació no presencial que inclou un total de 14 cursos en modalitat de videoconferència. Es tracta d’una iniciativa en col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i en la qual també participen les diputacions de Tarragona i Girona. El Programa de formació no presencial per a tots els treballadors i treballadores de les administracions locals  inclosos en el Pla Agrupat AFEDAP 2020 es realitzarà durant els matins del mes d’abril amb l’objectiu que els treballadors públics puguin aprofitar els dies de confinament per tal de millorar els seus coneixements en matèries diverses i així millorar els serveis que s’ofereixen.

Mitjançant la Diputació de Lleida, un total de 273 entitats de la demarcació estan adherides al pla AFEDAP 2020, la qual cosa comporta que la difusió d’aquestes formacions està disponible per a 8.520 treballadors que són personal laboral o funcionari. El programa de cursos en videoconferència inclou 14 activitats especialment adreçades a les necessitats de formació i qualificació dels treballadors de les administracions locals. Els cursos han estat organitzats per les tres diputacions i la pròpia ACM.

La Diputació de Lleida, d’acord amb la detecció de necessitats formatives que ha fet aquest any a la seva plantilla i  amb les inquietuds recollides, promou dos dels cursos proposats, els quals són de temàtiques transversals necessàries tant per al personal de la Diputació com dels ajuntaments i Consells Comarcals. El primer, “Novetats de la llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic”, per tal que els empleats puguin assolir una visió global d’aquesta norma i conèixer els principals problemes d’aplicació, així com la doctrina de les juntes consultives i dels tribunals al respecte.

El segon, “Transparència i protecció de dades”, amb l’objectiu de  conèixer la legislació sobre transparència i protecció de dades, els límits de la transparència enfront del dret a la protecció de dades i el sistema de garanties de la transparència i el dret d’accés.

Així mateix, cal destacar altres activitats formatives d’actualitat, com són comunicació saludable durant la crisi actual o com afrontar les reunions de teletreball.

Formació i el missatge optimista del dia

Des que el passat 13 de març la Diputació de Lleida va decretar cessar tota activitat presencial de cara al públic i les primeres mesures preventives per tal de contribuir a frenar la propagació del virus SARS-COV-2, el Departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida ha implementat diverses mesures en matèria de gestió, formació i prevenció de riscos laborals, per tal de fer un acompanyament als treballadors en els canvis que ha comportat el confinament, com per exemple, les noves formes de treball a distància o les noves necessitats comunicatives. S’ha posat a disposició del personal de la institució el banc d’activitats formatives de què disposa per facilitar la formació en línia, s’organitza dos dies a la setmana una videoconferència amb exercicis físics que, sota el títol de “30 minuts per a començar bé el dia”, inclou exercicis d’estiraments i mobilitzacions per a combatre els efectes negatius del confinament, i cada dia emet un “missatge positiu” sota el lema “#JOEMQUEDOACASA amb actitud positiva”.

Lleida, 11 d’abril de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat