La Diputació de Lleida inicia una radiografia de les necessitats reals dels ajuntaments de la demarcació en matèria d’habitatge social

Helena Martínez

Helena Martínez

Envia una enquesta a les alcaldies per tal de mesurar l’abast de la línia de subvencions que s’hauria de posar en marxa 

La Diputació de Lleida ha iniciat l’elaboració d’una radiografia de les necessitats reals dels ajuntaments de la demarcació en matèria d’habitatge social amb l’objectiu d’estudiar l’impuls d’una línia d’ajut als municipis que disposin d’habitatges, en propietat o cedits, destinats a finalitats socials.

Amb aquest objectiu, des de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació que lidera la diputada Helena Martínez, s’ha enviat una enquesta a totes les alcaldies en què se’ls requereix informació precisa sobre si el seu ajuntament disposa d’habitatges, de propietat municipal o cedits, que destinin a polítiques socials, si aquests immobles requereixen rehabilitacions o millores, i si han detectat al seu municipi l’existència d’habitatges buits que puguin ser destinats a aquestes mateixes polítiques socials en cas de necessitat del seu veïnat. Així mateix, es requereix quina és la despesa anual que cada ajuntament destina al manteniment d’aquest servei social.

Amb la resposta de les enquestes, la Diputació de Lleida podrà valorar amb exactitud l’abast d’una possible línia de subvencions als ajuntaments de la demarcació que sigui suficient, transparent i justa per facilitar-los la prestació d’aquests serveis socials.

Lleida, 15 d’abril de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat