La Diputació de Lleida inicia la reconstrucció del mur de la carretera LV-9047, de Balaguer a Camarasa, en el tram de Sant Llorenç de Montgai

Pas_alternatiu_carretera_LV9047_01

Pas_alternatiu_carretera_LV9047_02

Pas_alternatiu_carretera_LV9047_03

Les obres, pendents que la companyia Telefónica protegeixi la seva línia de comunicacions, consisteixen en la recuperació de la calçada amb doble sentit de circulació i una via per a vianants  

 

El període d’execució s’ha estimat en prop de 3 mesos, durant els quals la carrereta romandrà tancada al trànsit

 

La Diputació de Lleida iniciarà en breu les obres de la millora de la carretera LV-9047, de Balaguer a Camarasa, en el tram de Sant Llorenç de Montgai, amb la  reconstrucció del mur sobre la làmina d’aigua del pantà. Amb el projecte aprovat s’ampliarà la calçada, recuperant els dos sentits de la circulació, i es construirà una via peatonal. L’inici efectiu de les obres només està pendent que la companyia Telefónica retiri les seves línies de comunicacions per evitar que les obres tinguin afectació en aquest servei.

 

Cal recordar que el passat mes de setembre durant les feines de manteniment de talussos situats entre els pk 9+900 i el 10+200 de la LV-9047 es va produir un despreniment que va afectar el ferm de la carretera i es va esllavissar un dels murs de sosteniment. Per tal de donar obertura al trànsit, es va reobrir la carretera però va quedar un tram amb circulació restringida a un únic carril. També presenta una reducció del carril de circulació en el pk 10+050 i una altra reducció del voral en el pk 10+150 degut a les caigudes de pedres que es van produir en l’actuació de manteniment del mes de setembre.

 

Amb aquesta actuació, que s’estima que pot durar prop de tres mesos, es recuperarà la circulació en els dos sentits, que actualment està restringida amb pas alternatiu, amb una calçada que tindrà una amplada mitjana de 4 metres entre línies blanques en la majoria de trams. El trànsit que suporta la via és de 168 vehicles/dia, d’acord amb les dades de l’últim pla d’aforaments (any 2019).

 

Aprofitant aquesta actuació es projecta un tram de via peatonal paral·lela que millorarà la seguretat del trànsit de persones en el tram més conflictiu, sempre que ho permeti la geologia del subsòl.

 

La carretera pertany a la xarxa local de carreteres titularitat de la Diputació de Lleida, i la seva longitud total inventariada ascendeix a 12.218 metres.

 

 

 

Lleida, 18 de gener de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat