La Diputació de Lleida informa les alcaldies de les afectacions en les gestions municipals dels decrets de la Generalitat i l’Estat arran de la crisi del COVID-19

Diputacio

Els Serveis Jurídics, l’àrea de Cooperació Municipal i l’organisme de Recaptació responen així els dubtes sobre la suspensió dels terminis legals i l’ajornament dels terminis de cobrament de taxes i impostos municipals 

La Diputació de Lleida ha fet arribar a totes les alcaldies de la demarcació de Lleida una explicació detallant les afectacions que tenen sobre les gestions municipals les diferents normatives aprovades per l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya arran de la crisi sanitària del COVID-19.

En una missiva signada pel president Joan Talarn, el vicepresident i diputat responsable de Cooperació Municipal Jordi Latorre i la vicepresidenta de l’organisme de Recaptació, Rosa Maria Perelló, s’adjunten quatre documents explicatius sobre com aplicar en les gestions municipals el Reial Decret-Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària produïda pel COVID-1; el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19; i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Aquesta documentació, recopilada i interpretada pels Serveis Jurídics de la Diputació de Lleida, l’àrea de Cooperació Municipal i l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), té com a finalitat esvair dubtes dels municipis sobre la validesa de les reunions no presencials dels electes, la vigència dels contractes de serveis en vigor i els terminis de recaptació dels impostos.

Cal recordar que la setmana passada, la Diputació de Lleida va acordar tot un paquet de mesures econòmiques, entre les quals es contempla allargar fins al 21 de maig el període de recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que finalitzava el dia 30 de març, i el sosteniment de la capacitat financera dels municipis mantenint el sistema de bestretes reintegrables als ajuntaments, fins i tot la derivada de la recaptació de l’impost de vehicles. Així mateix, la partida inicial d’1.000.000 d’euros destinada a ajudar a fer front a les despeses ordinàries dels ajuntaments, s’ha incrementat en 800.000 euros i es preveu la possibilitat d’incrementar-ne la quantia corresponent en casos d’extraordinària necessitat d’alguns ajuntaments.

Lleida, 23 de març de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat