La Diputació de Lleida finança amb 2M€ la centralització dels quiròfans de l’Arnau de Vilanova en una única planta

ORItac_arnau_vilanova_001_vr_editora_2_6427_0_1

La comissió informativa de Salut Pública celebrada aquest dilluns ha informat favorablement a la proposta d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut Català de la Salut i la Diputació per executar aquesta obra

La Diputació de Lleida destinarà 2M€ a executar la primera fase del nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que permetrà donar una millor resposta a les necessitats del centre hospitalari centralitzant el procés assistencial quirúrgic.

L’objectiu d’aquesta actuació és remodelar l’àrea existent fins ara, dotant l’hospital d’un bloc quirúrgic que millori les infraestructures territorials, ja que actualment aquest espai es distribueix en tres plantes, mentre el nou projecte unificarà tota l’àrea en una única planta.

La magnitud del projecte obliga a efectuar-lo en diferents fases per tal de garantir la continuïtat assistencial actual.

La primera d’elles consistirà en deixar l’actual bloc preparat per afegit més superfície a una de les seves plantes i té un cost total de 2M€, que assumeix la Diputació de Lleida mitjançant l’atorgament d’un ajut directe per efectuar les obres.

La comissió de Salut Pública, que s’ha celebrat aquest dilluns, ha informat favorablement a la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i la Diputació de Lleida per al nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que serà aprovat al proper Ple del mes de juliol.

Lleida, 7 de juliol de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat