La Diputació de Lleida facilita als ajuntaments informació actualitzada del virus COVID-19

Manté el contacte directe i permanent amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha enviat una carta als alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Lleida en la que exposa que davant el neguit que pot generar el problema del coronavirus i amb la finalitat de no alimentar situacions alarmistes, però sí amb la finalitat de tenir la màxima informació actualitzada de la situació, informa que la Diputació de Lleida està en contacte directe i permanent amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de poder traslladar la informació adequada als municipis.

A més, en l’escrit, s’adjunten dos enllaços que poden ser d’utilitat sobre recomanacions al respecte d’aquesta malaltia:

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartell-ciutadania-esvaim-inquietuds.pdf

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Talarn també destaca que, a mesura que hi hagi més novetats, s’anirà informant “per tal de complir amb el nostre deure de suport i ajuda a les entitats locals de la nostra demarcació”.

(S’adjunta document informatiu)

Lleida, 5 de març de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat