La Diputació de Lleida elabora el Pla de formació pel primer semestre de 2022

Logo Diputació

Pretén atendre les necessitats formatives del personal de la Diputació de Lleida, consells comarcals,  ajuntaments i altres ens adherit al pla agrupat de formació

 

L’àrea de formació de la Diputació de Lleida ha elaborat un Pla de Formació pel primer semestre de l’any 2022 que s’ha confeccionat partint de la detecció de necessitats formatives que han fet arribat els treballadors i els diferents ens locals. Fonamentalment, el pla pretén atendre les necessitats formatives del personal de la Diputació de Lleida, consells comarcals,  ajuntaments i altres ens adherit al pla agrupat de formació.

 

La Diputació de Lleida considera la formació com una eina clau per al desenvolupament professional dels empleats/des públics/ques, atès que contribueix al seu aprenentatge i a la millora continua de les seves capacitats, habilitats i aptituds, les quals són un element clau per millorar la prestació de serveis cap als ciutadans en el món local.

 

Aquest any com a novetat i millora, s’ha creat un espai web on es publica l’oferta formativa de la Diputació de Lleida i el pla agrupat AFEDAP. Hores d’ara s’hi poden trobar un conjunt d’activitat formatives programades pel primer semestre del 2022; les quals s’aniran completant al llarg de les properes setmanes incorporant noves activitats formatives.

 

Es pot accedir a l’oferta formativa a través de l’enllaç: https://formacio.diputaciolleida.cat/mod/page/view.php?id=9142

 

Lleida, 26 de gener de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat