La Diputació de Lleida col·labora en el desenvolupament d’una aplicació que lluita contra la invasió de la vespa asiàtica

Vespa_Asiàtica_03

Vespa_Asiàtica_01

“SITMUN Vespa Asiàtica”, promoguda per la Diputació de Girona i que compta amb el suport de la resta de diputacions catalanes, permetrà a les administracions locals de Catalunya unificar la recollida d’informació associada a la detecció de nius de vespa asiàtica i compartir criteris per a la seva gestió

 

La Diputació de Lleida ha col·laborat en la creació i desenvolupament de l’aplicació “SITMUN Vespa Asiàtica”, que permetrà establir un registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie invasora.

 

El projecte, desenvolupat per les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i la Generalitat de Catalunya, vol potenciar i unificar la recollida d’informació associada a la detecció de nius de vespa asiàtica en l’àmbit local, i facilitarà la seva tasca als que treballen en la gestió territorial municipal. En una primera fase, es posarà a disposició dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals.

 

La posada en funcionament d’aquest projecte conjunt neix de la necessitat d’establir uns criteris comuns en la gestió local de la vespa asiàtica i de millorar la qualitat i la quantitat d’informació territorial municipal sobre l’evolució de la invasió d’aquesta espècie exòtica invasora i el seu control.

 

En l’actualitat, les comarques de Girona i Barcelona són les més afectades per aquesta espècie invasora. Des del 2018, ja és present a les quatre demarcacions catalanes, per bé que el grau d’invasió s’entreveu menor a les terres de Lleida i Tarragona com a conseqüència d’unes condicions climàtiques menys favorables a la vespa asiàtica.

 

El SITMUN

 

El SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. I, al mateix temps, permet  visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial.

 

El sistema disposa d’un gran volum d’informació geogràfica que permet veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d’informació generades pels departaments interns de les quatre diputacions, els ens locals de cada demarcació i altres organismes oficials que elaboren cartografia en l’àmbit de les seves competències. Cal tenir en compte que aquesta informació és homogènia a escala supramunicipal, amb l’objectiu de poder aplicar polítiques comunes a escala regional.

 

En el cas concret de la vespa asiàtica, s’ha optat per acollir-se a aquest sistema perquè és una aplicació informàtica consolidada, que afavoreix l’estandardització en la recollida de dades als ens locals de tot Catalunya i que compta amb eines i capes que faciliten l’edició, la gestió i la visualització en continu.

 

El primer cas de vespa asiàtica (Vespa velutina ssp. nigrithorax) a Catalunya es va detectar el 2012, a l’Alt Empordà. Des d’aleshores, l’expansió d’aquesta espècie exòtica invasora ha estat progressiva, fins al punt de ser present en molts punts del país. Les condicions climàtiques idònies, una gran disponibilitat de fonts d’alimentació, la gran capacitat reproductora d’aquesta espècie i la manca d’enemics naturals específics n’han afavorit l’expansió, amb els greuges que aquest fet comporta en l’àmbit de l’apicultura, la biodiversitat i els riscos en la seguretat i la salut pública.

 

Fins ara, les mesures que s’han pres per eradicar-les no han aconseguit frenar-ne el creixement. Per aquest motiu, més enllà de centrar els esforços a procurar mitigar-ne la presència, els experts consideren que cal implementar també mesures de gestió, d’adaptació i sensibilització per conviure-hi.

 

Lleida, 16 de novembre de 2020

 

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat