La Diputació de Lleida col·labora en el desenvolupament del sistema SITMUN per al control de la vespa asiàtica

Captura_vespaasiatica_nius_historis

Captura_vespaasiatica_mobil

Les quatre diputacions catalanes han creat un espai web obert a tota la ciutadania per a la recollida d’observacions de nius, el propòsit del qual és incrementar la informació recollida sobre aquesta espècie invasora

 

El projecte, desenvolupat per les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona, implementa noves mesures per millorar-ne el coneixement i la gestió per frenar-ne l’expansió.

 

El projecte presenta dues noves eines associades a l’aplicació SITMUN – «Vespa asiàtica». Per una part, s’ha creat un nou espai web per tal d’incrementar la recollida d’observacions de nius de Vespa velutina (https://vespaasiaticamap.sitmun.cat/). D’aquesta manera, qualsevol persona i en qualsevol moment des d’un dispositiu mòbil pot introduir-hi informació que pugui resultar d’interès d’aquesta espècie invasora. Una informació que es posarà a disposició dels ens locals adherits al SITMUN.

 

En paral·lel, també s’ha desenvolupat un visor públic de nius de vespa asiàtica per tot Catalunya (https://vespaasiaticamap.sitmun.cat/), repositori de tots els nius registrats i validats d’anys anteriors pels ens locals. Un major volum d’observacions recollides al llarg dels propers anys i de manera estandarditzada permetrà avaluar millor els condicionants i tendències d’aquesta espècie i pot ajudar a una millor gestió de la problemàtica.

 

L’aplicació SITMUN – «Vespa asiàtica» es va crear el novembre del 2020 per establir un registre de dades associades a la detecció de nius de vespa asiàtica de potes grogues (Vespa velutina ssp. nigrithorax) als municipis catalans. L’objectiu d’aquesta eina, a disposició dels ens locals, era el de fomentar la recollida estandarditzada d’informació i compartir criteris bàsics per a la gestió d’aquesta espècie exòtica invasora.

 

La Diputació de Lleida conjuntament amb la de Tarragona ha treballat en la creació i desenvolupament de l’aplicació “SITMUN Vespa Asiàtica”, que permetrà establir un registre de dades i informació territorial sobre aquesta espècie invasora. El projecte també havia estat dut a terme per les diputacions de Girona i Barcelona, ja que en són les més afectades a causa de les seves condicions més favorables per la seva propagació.

 

El primer cas de vespa asiàtica a Catalunya es va detectar el 2012, a la comarca de l’Alt Empordà. Des d’aleshores, l’expansió d’aquesta espècie exòtica invasora ha estat progressiva i ràpida. Des del 2018, ja és present a les quatre demarcacions catalanes.

 

Les condicions climàtiques, una gran disponibilitat d’aliment, la gran capacitat reproductora d’aquesta espècie i la manca d’enemics naturals específics n’han afavorit l’expansió pel territori. Aquesta vespa exòtica afecta especialment l’apicultura, atès que depreda preferentment abelles de la mel i altera negativament el comportament dels ruscs. Puntualment pot generar riscos en la seguretat i la salut pública i danys en alguns conreus de finals d’estiu i tardor. D’altra banda, en els darrers anys, hi ha indicis que episodis de forta calor o hiverns freds podrien frenar l’increment poblacional de la vespa asiàtica, però la manca de dades no permet de moment determinar aquestes dinàmiques.

 

 

El SITMUN

 

El SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. Al mateix temps permet prefigurar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial.

 

El sistema disposa d’un gran volum d’informació geogràfica que permet veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d’informació generades pels departaments interns de les quatre diputacions, els ens locals de cada demarcació i altres organismes oficials que elaboren cartografia en l’àmbit de les seves competències. Cal tenir en compte que aquesta informació és homogènia en l’àmbit supramunicipal, amb l’objectiu de poder aplicar polítiques regionals comunes.

 

Fins ara, les mesures que s’han pres per erradicar la vespa asiàtica no han aconseguit frenar-ne l’expansió. Per aquest motiu, més enllà de centrar els esforços a procurar mitigar-ne la presència, els experts consideren que cal implementar també mesures per millorar el coneixement i la gestió, així com també d’adaptació i sensibilització per conviure-hi.

 

 

Lleida, 11 de juliol de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat