La Diputació de Lleida aprova una oferta pública d’ocupació de 163 places

Diputació_Borsa treball_1

Servirà per reposar jubilacions, realitzar promocions internes i estabilitzar personal interí i laboral temporal

 

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida va aprovar ahir dilluns una oferta pública d’ocupació de 163 places, amb la triple finalitat de reposar personal que es jubila, realitzar promoció interna del personal funcionari i estabilitzar places de personal laboral per tal de reduir la temporalitat de la plantilla.

Aquesta oferta pública, que ha estat consensuada amb els tres sindicats amb representació a les taules negociadores de la Diputació de Lleida, és la primera que es realitza des de l’any 2009.

El diputat de Recursos Humans, Jordi Verdú, ha destacat que “aquesta oferta complementa els processos selectius a través de borses de treball de pública concurrència que es van iniciar l’any 2020 i que han facilitat la contractació de 54 persones després d’haver superat unes proves de capacitació”.

De les 163 places que formen part d’aquesta oferta pública, 50 estan destinades a garantir el dret a la promoció interna del personal funcionari per tal que pugui accedir a places superiors, un procediment que no s’ha realitzat des de l’any 2009. Aquest procés de promoció es realitzarà a través de proves selectives basades en un concurs-oposició.

Altres 91 places corresponen a l’anomenada taxa addicional d’estabilització, amb la qual es vol reduir la temporalitat existent entre personal funcionari i laboral de la Diputació i els organismes autònoms, mitjançant sistemes basats en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Finalment, 22 places correspondrien a convocatòries públiques per torn lliure, a través de concurs oposició, amb les quals reposar els efectius que es van jubilant i que són necessaris per al funcionament de la corporació.

La plantilla de la Diputació i els organismes autònoms per al 2022 està conformada per 598 places, de les quals 544 són de personal funcionari, 17 personal laboral, 27 eventual i 10 directius.

Lleida, 21 de desembre de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat