La Diputació de Lleida aprova una modificació de crèdit de 2 milions d’euros que permetrà agilitzar el pagament del Pla d’Inversions Locals a 47 ajuntaments

ORIple_diputacio_mes_de_setembre_04_editora_2_4874_1_1

El Ple d’aquest mes de setembre de la Diputació de Lleida ha aprovat una modificació de crèdit de 2 milions d’euros, la qual permetrà que 47 ajuntaments de la demarcació de Lleida cobrin per les certificacions d’obra que han presentat en el marc del Pla d’Inversions Locals (PIL). Aquestes certificacions fan referència a obres executades durant els anys 2008 i 2010 i sumen, en total, 1,8 milions d’euros.

Tal com ha explicat el president de la Diputació, Joan Reñé, en la roda de premsa posterior al Ple, la Corporació també ha aprovat una modificació de la distribució plurianual del PIL, anualitats 2008-2012, per tal d’agilitzar aquests pagaments, millorant així la liquiditat d’aquests.

El Ple també ha donat llum verda a la modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual. Això suposarà:

la supressió del càrrec de director de Serveis Tècnics, que serà substituït per la figura del coordinador de Serveis Tècnics;
la supressió del càrrec de director d’Edicions i Arts Gràfiques;
la creació de la figura del coordinador de Noves Tecnologies;
la creació de l’assessor de Presidència en matèria d’Innovació Empresarial i Promoció Econòmica.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que la modificació i supressió d’aquests càrrecs eventuals suposarà un estalvi aproximat de 120.000 euros anuals perquè, tal com ha dit al Ple, ”molts dels nomenaments es faran entre persones que actualment ja treballen a la corporació com a funcionaris”.

Durant la sessió plenària, també s’ha aprovat la proposta de nomenament complementari de representants dels grups polítics en diferents organismes autònoms. D’aquesta forma, la diputada Josefina Bernades passarà a formar part de la Junta Rectora i el Consell General de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el diputat Marc Escarré serà el representant a la Junta General del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” i la vicepresidenta segona Rosa Perelló serà la representant del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

En el transcurs del Ple també s’ha aprovat el “Projecte constructiu. Reforçament del ferm i obres complementàries a la carretera LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui, entre els punts quilomètrics 0 i 12,4, així com la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació de la relació de béns i drets.

També s’ha aprovat l’autorització a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) per a la signatura del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Guissona, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Segarra, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans i el Patronat d’Arqueologia de Guissona, per al finançament de les actuacions del Patronat d’Arqueologia de Guissona al Parc Arqueològic i al Museu de Guissona, durant els anys 2011-2013.

Mocions aprovades pel Ple

Les mocions que han estat presentades i aprovades en el Ple d’aquest divendres són les següents:

Moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el model d’immersió lingüística de l’escola catalana i aranesa

El text de la moció, que ha comptat amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i CDA, manifesta el suport de la Corporació “al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes i araneses a la comunitat educativa, als agents socials i en general a la societat civil catalana que reconeixen aquest sistema com el mitjà més important i definitiu d’integració social, d’igualtat i de no discriminació”. La moció també aprova “vetllar per l’extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya”, “adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat” i “manifestar el suport de la institució al Govern de la Generalitat de Catalunya en totes aquelles accions polítiques i jurídiques encaminades a garantir la continuïtat del model d’immersió lingüística”.

Moció per la millora de l’estat de la carretera CN-230

El text de la moció, aprovada per unanimitat, manifesta que aquesta carretera “es troba en unes condicions força precàries per a la circulació de vehicles, especialment dels pesats”. La moció també dóna suport al Conselh Generau d’Aran en totes aquelles accions que efectuï per tal de millorar la seguretat de la carretera.

Moció per a la reducció de tarifes a l’autopista AP-2 durant les obres al túnel del Bruc

El text de la moció, aprovada per unanimitat, insta al Ministeri de Foment “que apliqui una reducció de les tarifes de l’AP-2 a professionals del transport de mercaderies i persones mentre durin les obres de millora al túnel del Bruc”.

Moció per tal de sol·licitar una millora i adequació a la realitat de les peritacions per danys a la fruita dolça i d’os

El text de la moció, aprovada per unanimitat, sol·licita al Govern de l’Estat i al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí “una modificació en la legislació aplicable per les companyies asseguradores pel que fa als perfils de valoració, establint únicament dos trams, del 50 al 100%, i que abasti a la totalitat de la fruita afectada, tant sigui a la pell com a l’interior, sense que impliqui un augment de la quota de l’assegurança”.

Moció sobre la situació econòmica i financera dels ens locals

Ha estat aprovat, per unanimitat, el punt primer que manifesta “la Diputació de Lleida insta al Govern de l’Estat a que no exigeixi la devolució de les transferències de més, que va atorgar a compte als ens locals durant l’exercici 2009, fins que no es modifiqui la llei d’Hisendes Locals i es doti a aquests d’un finançament adequat. “

Així mateix, també s’ha aprovat amb els vots de CiU i CDA una esmena al segon punt de la mateixa moció en la que es demana a la Generalitat “que dugui a terme els pagaments que fan referència als ens locals en la major brevetat possible per tal que l’economia dels ens locals puguin complir amb el termini de pagaments als diferents proveïdors i empreses subministradores de serveis bàsics destinats majoritàriament als serveis dels ciutadans.”

L’esmena també demana a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FCM) que “consensuïn i negociïn una proposta ambla Generalitat per tal de millorar els pagaments dels ens locals, com en altres temes han consensuat en representació del món local de Catalunya. “

Lleida, 16 de setembre de 2011

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat