La Diputació de Lleida aprova més de 31 M€ en plans per a l’activació del món local i comarcal

Ple_juliol_01

Ple_juliol_03

Ple_juliol_06

Corresponen a quatre plans de Cooperació Municipal i dos de l’Àrea d’Igualtat

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha aprovat aquest dijous quatre plans de Cooperació Municipal i dos d’Igualtat per un valor de 31 M€ per a l’activació del món local i comarcal, les polítiques d’igualtat i d’habitatge.

 

Concretament, s’ha donat llum verda al Pla de Cooperació Comarcal 2022, amb una dotació de 4,5 M€; el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023, amb una aportació plurianual de 19 M€; el Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i EMD del territori de Lleida per a l’exercici 2022, amb un pressupost de 6,5 M€; el Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2022, per un valor de 400.000 €.

 

També s’han aprovat els plans econòmics als consells comarcals i al Conselh Generau d’Aran per, d’una banda, promocionar les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI per l’anualitat any 2022, amb una partida de 400.000 €, i de l’altra, promocionar, planificar i fer un estudi de les polítiques d’habitatge per la present anualitat, per un valor de 390.000 €. Aquests plans corresponen a l’Àrea d’Igualtat i Cooperació Internacional.

 

Respecte als quatre primers plans, el vicepresident primer, Jordi Latorre, ha destacat que “destinem 6.5 M€ per amortir les dificultats dels increments de peus dels nostres ajuntaments -els més petits i amb un major risc de despoblament del país. En relació a l’any passat, incrementem 1 M€ més aquesta ajuda”.

 

També es destinen 4,5 M€ per ajudar els consells comarcals a la contractació de més secretaris i interventors a les comarques i municipis de Lleida. En total es preveu la nova incorporació de 18 professionals. La novetat d’aquest ajut és la millora i simplificació de tot el procediment de cara als consells.

 

Latorre també ha remarcat la inversió més important pel que fa a recursos que “és el programa d’ajuts per a les inversions dels nostres ajuntaments: 19 M€ per ajudar als nostres municipis en inversions de futur. Aquests 19 M€ són per als propers 2 anys: 2022 i 2023”.

 

Per últim s’ha aprovat també el pla d’ajuts als municipis que han d’acollir i tenir cura de persones treballadores de la campanya de la fruita, per un valor de 400.000 €.

 

En aquesta línia, Joan Talarn ha fet referència a l’activació d’aquests plans econòmics “que mobilitzaran més de 31 milions d’euros per a finançar inversions i despeses ordinàries del món local, fer front les despeses de la campanya agrària i planificar l’estudi de les polítiques d’habitatge als nostres municipis rurals”.

 

Altres temes

 

En l’àmbit de la comissió de Presidència s’ha autoritzat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la signatura de diversos convenis de col·laboració per a l’atorgament d’una subvenció directa a Saó de Ponent-Accions Culturals; a l’Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM; a l’Associació Mostremp, Amics del Cinema de Tremp, i a l’Associació Coral Maristes Montserrat, tots ells per les anualitats 2022-2023.

 

També s’ha donat llum verda a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 6/2022 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de la Diputació de Lleida corresponent a l’exercici 2022.

 

La sessió plenària ha continuat amb el debat i l’aprovació inicial de dos Plans econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d’Aran, el primer per a la promoció, planificació i estudi de les polítiques d’habitatge, any 2022, i el segon per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI, any 2022.

 

També s’ha aprovat inicialment el “Projecte constructiu. Millores locals i estabilització de talussos a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror. Pk 3+085 a pk 7+560. Tram: Guàrdia de Noguera–Sant Esteve de la Sarga”.

 

Mocions

 

Finalment, en l’apartat de les mocions, s’ha aprovat la presentada pels grups polítics del PSC, UA i JxCat, per a l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural. També s’ha debatut i aprovat parcialment, la moció presentada pel grup polític d’ERC, per a l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya, excepte el punt que feia referència a instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les eleccions municipals del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els seus programes les propostes de l’Agenda Rural, que ha estat rebutjat.

 

A continuació, el grup polític d’ECP ha portar al ple la moció per a la prevenció d’incendis i la defensa del medi forestal a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran, que ha estat aprovada. Finalment, s’ha debatut i aprovat la moció presentada pel grup polític de Cs per a la continuïtat dels educadors socials als centres educatius.

 

Lleida, 21 de juliol de 2022

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat