La Diputació de Lleida aprova aquest mes de març 24 milions d’euros en ajuts per a ajuntaments i consells comarcals

ORIple_mes_de_marc_01_editora_2_5178_0_1

ORIple_mes_de_marc_02_editora_2_5178_1

Als 16 milions d’euros aprovats la setmana passada per avançar els deutes de la Generalitat, el ple d’aquest divendres ha donat llum verda a 8 milions d’euros més per despeses de consultoris mèdics locals, servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals i l’organització d’activitats firals, entre d’altres

El ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat aquest divendres una moció consensuada per tots els grups polítics de la corporació en la que insta el Govern de la Generalitat a reprendre els compromisos adoptats durant el 2011 pel que fa a la redacció del projecte de l’eix viari Tàrrega-Balaguer-Alfarràs

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest divendres diferents punts relacionats amb la concessió d’ajuts als ens locals per diferents conceptes que suposen un total de més de 8 milions d’euros. Aquesta quantitat es distribueix en ajuts destinats a consultoris mèdics locals, per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals, per subvencionar els serveis de cooperació i assistència tècnica dels consells comarcals i per la realització d’activitats firals.

Part dels 8 milions d’euros també van destinats als ens locals a través del conveni signat amb la Fundació “la Caixa” per actuacions de conservació de la biodiversitat, d’un conveni de col·laboració amb el Banc dels Aliments i d’un tercer signat amb el Conselh Generau d’Aran.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que aquests 8 milions d’euros se sumen als 16 milions d’euros que la corporació aportarà als ajuntaments per avançar els pagaments que els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya acumulen amb els municipis de la demarcació de Lleida. Reñé ha indicat que aquests ajuts “són una bombona d’oxigen per l’economia municipal i permetran millorar la liquiditat dels consistoris”.

En l’apartat de mocions, el ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest divendres una moció consensuada per tots els grups polítics de la corporació en la que insta el Govern de la Generalitat a reprendre de manera efectiva els compromisos adoptats durant el 2011 pel que fa a la redacció del projecte de l’eix viari Tàrrega-Balaguer-Alfarràs.

El ple també ha donat llum verda al Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Lleida per l’anualitat 2012 en compliment de l’estipulat en la Llei General de Subvencions. Aquest pla permet potenciar la transparència i l’eficiència en la gestió de les subvencions.

Durant el ple d’aquest divendres, també s’ha aprovat l’acord de cessió a l’Arxiu històric provincial de Lleida, els documents relatius a la Comissaria de la Generalitat de Catalunya (1931-1938) i de la Secció Provincial del Cadastre (1952-1970). També ha aprovat la proposta de delegació del Ple a la Junta de Govern de la fixació de preus públics i la proposta de reconeixement de crèdits del pressupost de despeses de 2011, de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Igualment ha aprovat l’inventari de béns i drets de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms dependents i les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida, per a la realització d’activitats firals.

Lleida,16 de març de 2012

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat