La Diputació de Lleida ajorna el ple per poder aprovar la liquidació del pressupost de 2019 i poder activar el pressupost 2020

Ple_setembre01

Les comissions informatives i les juntes de portaveus es continuen realitzant per via telemàtica 

La Diputació de Lleida ajornarà uns dies la sessió plenària, inicialment prevista per al proper dilluns 6 d’abril, amb la voluntat de poder aprovar la liquidació del pressupost de 2019 i, al temps, poder activar el pressupost de l’any 2020. La voluntat de l’equip de govern de la Diputació és la de poder disposar així de la manera més ràpida possible de les assignacions econòmiques necessàries per a fer efectius amb celeritat els diferents paquets de mesures que es volen posar en marxa per afavorir la liquiditat dels ajuntaments, els consells comarcals i les empreses privades que presten els seus serveis i subministren als ens locals.

L’equip de govern de la Diputació de Lleida vol garantir al màxim la celeritat amb la qual els ens locals puguin disposar de liquiditat econòmica suficient per fer front amb garanties a la crisi sanitària i limitar l’impacte d’una subsegüent crisi econòmica derivada de la propagació de la malaltia COVID-19. Aquesta circumstància obliga a alterar els processos administratius habituals en benefici de l’efectivitat de les mesures que es prendran.

Aquesta alteració del calendari, que ja es va veure afectat per l’adopció de les mesures extraordinàries de confinament, no impedeix, però, la celebració de les reunions informatives ni les juntes de portaveus, que s’estan celebrant de forma telemàtica amb la finalitat que l’actuació de la Diputació no quedi bloquejada i així poder avançar en la pressa de decisions.

Al llarg de la setmana, el govern i els grups de l’oposició consensuaran la data més propera possible per a la celebració de la sessió plenària.

Lleida, 3 d’abril de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat