La Diputació de Lleida acull la jornada de presentació dels Programes Telemàtics de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

ORIjornada_aeat_editora_2_4896_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha participat aquest dimarts en l’acte de presentació de la jornada que l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) ha organitzat a la Sala d’Actes de la Diputació per tractar sobre diferents temes d’interès per al món local.

L’acte ha comptat amb la participació del delegat a Lleida de la Agència Estatal d’Administració Tributària, David Bonet, i del diputat de l’Àrea de Finances i Gestió de Tributs de la Diputació de Lleida, Josep Maria Roigé.

Durant la jornada, que està dirigida a secretaris, interventors i tresorers de les corporacions locals, s’ha presentat els nous sistemes de relació amb l’AEAT i els diferents convenis signats, i s’ha donat a conèixer el criteri de l’Agència sobre el tractament que es fa de l’IVA en el món local.

Una de les ponències presentades durant la jornada ha fet referència als diferents convenis que l’AEAT posa a l’abast dels municipis. En aquest sentit, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs de Lleida (OAGRTL) té subscrits convenis de col·laboració amb l’AEAT amb data de 15 d’abril de 2003, per a la recaptació en via executiva a nivell nacional. Donat que l’àmbit competencial de la Diputació és dins dels límits de la demarcació de Lleida, aquest conveni permet fer actuacions fora d’aquest territori.

Un segon conveni signat també amb data 15 d’abril de 2003, especifica la col·laboració en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria. Aquest conveni permet obtenir dades fiscals de contribuents, així com informacions, per exemple, sobre devolucions d’IRPF o altres tributs nacionals.

Lleida, 4 d’octubre de 2011

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat