La Diputació de Lleida activa la retrocessió dels càrrecs per esmenar la duplicació detectada en els cobraments de l’OAGRTL

El seu director, Xavier Monné, ha comparegut per informar sobre aquesta incidència en la primera cobrança dels rebuts domiciliats, que quedarà corregit abans de les 16.00 hores d’avui

Xavier Monné, director de l’OAGRTL (Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals), ha informat sobre la incidència patida avui en el cobrament de diferents impostos delegats, consistent en la duplicació de la càrrega, i que es resoldrà mitjançant la retrocessió de la segona càrrega abans de les 16.00 hores d’avui.

Segons ha explicat Monné, aquest matí s’ha detectat aquesta duplicació en la càrrega del fitxer de domiciliacions de la primera cobrança de l’OAGRTL, que ha ocasionat que es carregués dues vegades el mateix fitxer, i per tant el ciutadà ha vist en el seu compte corrent dos càrrecs: un a començament del mes d’abril i l’altre el dia 11 d’abril.

Per solucionar aquest tema, l’OAGRTL s’ha posat en contacte amb l’entitat financera gestora dels rebuts i s’ha adoptat la solució de fer “una retrocessió global de la segona càrrega”, de tal manera que “el ciutadà veurà un apunt amb caràcter positiu i un amb caràcter negatiu”, corresponent a un ingrés en el seu compte pel mateix import i en la mateixa data valor que el dia de la data del càrrec; això vol dir que el resultat serà que el càrrec no ha estat mai fet. Aquesta retrocessió es farà avui abans de les 16.00 hores i el ciutadà ho podrà comprovar en dies successius.

Aquesta duplicació ha afectat els rebuts corresponents a 180 municipis que tenen delegada la recaptació en la Diputació de Lleida, amb els quals la corporació ha contactat des de primera hora del matí. Es tracta de rebuts de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, clavegueram, aigua, escombraries i altres conceptes. L’OAGRTL gestionarà els casos en què s’hagués procedit a la devolució del càrrec per part del contribuent, garantint-ne la devolució dels costos.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar a l’OAGRTL a través del telèfon 973 230 401 o al correu electrònic oagrtl@diputaciolleida.cat.
Lleida, 11 d’abril de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat