La Diputació de Lleida accelera la concessió d’ajuts per als ajuntaments afectats pels aiguats del passat mes d’octubre

Aiguats l'Albi

Aiguats Arbeca

La Junta de Govern aprova les subvencions per als ens locals per a la reparació dels camins afectats pel temporal per un valor d’1 M€

 

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dilluns els ajuts per als ajuntaments afectats pels aiguats del passat 22 i 23 d’octubre que es van concentrar bàsicament a les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell.

 

Es tracta d’una aportació de la Diputació d’1 M€, fruit de l’aprovació de la modificació de crèdit del pressupost per crèdits extraordinaris que es va produir al ple del passat 24 d’octubre de 2019.

 

Els ajuts es destinen a la reparació dels danys produïts als camins municipals causats pel temporal, en una acció en la qual la voluntat de la institució és finançar una part de les despeses assumides pels afectats, intentant arribar allà̀ on no ho facin ni la legislació́ vigent de la Generalitat de Catalunya ni la de l’Estat en aquesta matèria, maximitzant així els recursos que els ens afectats puguin rebre per fer front a les despeses ocasionades pel temporal.

 

El criteri de repartiment del l’import total de les subvencions s’efectuarà de forma proporcional als danys en els camins de cada municipi. Aquest criteri sorgeix de l’anàlisi efectuada per tècnics de la Diputació de Lleida, de consells comarcals i d’alguns ajuntaments que han treballat de forma coordinada amb la delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida i la subdelegació del govern de l’Estat a Lleida, per donar resposta al perjudici causat als municipis  pel temporal.

 

El vicepresident de la Diputació Jordi Latorre destaca que “la Diputació és la primera institució que respon amb fets, decisions i recursos a les conseqüències del temporal i avança els ajuts per fer la reconstrucció més fàcil als ajuntaments afectats greument per la tempesta”. Així mateix, “deixem la porta oberta a incorporar més recursos a aquests ajuts en funció del tancament dels romanents i superàvits de la Diputació del pressupost de l’any passat”.

 

En cas que es pogués ampliar la dotació pressupostària per fer front a aquestes despeses, l’increment de dotació es repartiria entre els mateixos ajuntaments afectats d’acord amb els criteris anteriorment esmentats.

 

Lleida, 1 de juny de 2020

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat