La Diputació crearà un Fons de Cooperació Municipal que transferirà 17,5 milions als ajuntaments els primers mesos del 2024

Trobada_Nadal_periodistes_01

Trobada_Nadal_periodistes_02

Trobada_Nadal_periodistes_03

El Fons transforma els actuals plans econòmics per a despesa corrent i inversions que deixaran de ser subvencions per passar a ser transferències i retallar així més d’un any de tràmits perquè els consistoris disposin dels diners

 

En la trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació, el president Joan Talarn i el vicepresident Agustí Jiménez destaquen que el canvi permetrà estabilitzar la liquiditat dels ajuntaments mantenint els criteris de publicitat, equitat i autonomia municipal

 

Les vicepresidentes Sandra Castro i Rosa Pujol, així com el vicepresident Juan Antonio Serrano, destaquen que aquesta eina és prova del compromís del govern supramunicipal per una major simplificació administrativa

 

La Diputació de Lleida crearà un nou Fons de Cooperació Municipal, fruit de la transformació dels actuals plans econòmics per a despesa corrent i inversions dels ajuntaments, que servirà per transferir directament a les arques municipals 17,5 milions d’euros en els primers mesos de l’any 2024. Aquest canvi ha estat anunciat aquest matí pel president de la Diputació, Joan Talarn, i el vicepresident Agustí Jiménez en la tradicional trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació a la qual també han assistit la vicepresidenta Sandra Castro, el vicepresident Juan Antonio Serrano, la vicepresidenta Rosa Pujol i portaveus i membres dels grups polítics amb representació a la Diputació de Lleida.

 

El president Joan Talarn ha assegurat que “el nou Fons de Cooperació Municipal manté la finalitat així com els criteris de repartiment iniciats al 2019, fonamentats en la publicitat, l’equitat, la transparència i el respecte a l’autonomia municipal, amb els quals en els darrers anys hem transformat radicalment la relació entre la Diputació de Lleida i la totalitat dels ajuntaments de Lleida, Alt Pirineu i Aran, basada en la mútua col·laboració i confiança institucional”.

 

El vicepresident Agustí Jiménez, responsable de l’àrea de Cooperació Municipal i Comarcal, ha posat èmfasi en el fet que “incrementem la partida un 15% més que l’any 2023 i passarem de l’antic model de subvencions, feixuc, complex i gens operatiu, a un model de transferències, pensat perquè siguem més efectius. Però sobretot perquè en els primers mesos de l’any els ajuntaments puguin disposar dels diners que tenen assignats i fer-los servir per a tot allò que necessiten els seus municipis amb un model que vol ser tan àgil que no caldrà que els ajuntaments sol·licitin ni justifiquin les transferències que els farà la Diputació de Lleida”.

 

El nou Fons de Cooperació Municipal s’aprovarà al ple de la Diputació del proper mes de gener, ja amb el pressupost plenament vigent, i tal com ha explicat el vicepresident Agustí Jiménez, es mantindran en essència les quantitats que els consistoris tenien assignades fins ara i la finalitat de sufragar amb aquests diners tant les despeses corrents dels consistoris i entitats menors descentralitzades com els consums i manteniments d’equipaments, a més de les inversions locals, tret de les destinades a ús de salut pública.

 

En modificar la consideració de subvenció per la de transferència, els fons seran directament traspassats als comptes dels ajuntaments sense haver de justificar prèviament les despeses realitzades i només acreditant les obligacions legals de trametre els pressupostos, liquidacions, estat del deute i compte general als departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tot i amb això, els beneficiaris de les aportacions estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Lleida per garantir el compliment de la finalitat dels fons.

 

Les vicepresidentes Sandra Castro i Rosa Pujol, així com el vicepresident Juan Antonio Serrano, han destacat que aquesta eina és prova del compromís del govern supramunicipal per una major simplificació i agilitat administrativa ja expressada en la constitució de l’actual govern de la corporació i reflectida en l’aprovació del pressupost per a l’any 2024.

 

El president Joan Talarn ha remarcat que s’està estudiant la viabilitat d’aplicar aquest mecanisme administratiu als altres plans econòmics de la Diputació, especialment als de l’àrea de Salut Pública, que sumen 15 milions per a despesa corrent i inversions en matèria de salut i sotmesos a una fiscalització singular en funció de la seva finalitat última.

 

Membres de la corporació i representants dels mitjans de comunicació de la demarcació han finalitzat amb un brindis pels millors desitjos de cara a l’any 2024.

 

 

Lleida, 18 de desembre de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat