La Diputació comptarà amb un pressupost consolidat de 149.693.062 € per a l’anualitat 2023

Pressupostos

Ple_novembre_04

Ple_novembre_02

Ha estat aprovat aquest dijous en sessió plenària i suposa un increment del 4,2 % respecte del pressupost inicial del 2022

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha donat llum verda aquest dijous al pressupost de la institució per a l’anualitat 2023, que serà de 149.693.062 €, i que suposa un increment del 4,2 % respecte del pressupost inicial del 2022. El pressupost ha comptat amb els vots favorables del grups polítics d’ERC, JxCat i Unitat d’Aran, l’abstenció del grup socialista, i el vot en contra del grups d’ECP i Ciutadans.

 

Es tracta, segons ha explicat Joan Talarn, d’uns comptes basats en dos conceptes “uns plans econòmics sobre bases objectives per a distribuir ajuts i subvencions” i “en criteris de discriminació positiva cap als municipis amb risc de despoblament o que tenen majors dificultats derivades de les circumstàncies d’un entorn de muntanya”.

 

Salut, Cultura i Transformació Econòmica

 

El president de la Diputació recordat algun d’aquests plans, com el Pla Triennal per a Inversions de Salut, “que permetrà injectar fins a 24 M€ en infraestructures sociosanitàries locals entre els anys 2023, 2024 i 2025, a raó de 8 M€ anuals”. Ha destacat també que es redueix la previsió de recórrer a préstec a 10 M€.

 

Pel que fa als organismes autònoms, “mantenen el seu pes sobre el pressupost total”. Així, un 9% es dedica a la promoció de les polítiques culturals i de foment dels atractius turístics de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran; 1,1 M€ per fer front a contingències i inversions de caràcter extraordinari dels municipis, i 1,1 M€  per al futur Centre de Formació Professional d’Esports de Muntanya al Pallars.

 

En l’àmbit de la Salut Pública, l’ha catalogada com “la punta de llança d’aquesta nova fase de suport a l’arrelament de les persones al territori”. Globalment, aquesta àrea experimenta un creixement important, arribant als 23,5 M€, que significa el 15% del pressupost total de la Diputació. Es genera un nou Pla per a Inversions de 8 M€ per al 2023 que es repetirà fins a l’any 2025, “en un clar missatge a les alcaldies, que poden planificar aquestes inversions en els seus pressupostos”.

 

Les polítiques culturals, creant, per exemple, una línia específica de 400.000 € per a museus locals “que reforcen el nou Pla per a Inversions de 8 M€ per al 2023 que es repetirà fins a l’any 2025”, els 4,1M€ de suport al projecte de transformació econòmica amb l’aspiració a obtenir fons Next Generation, o la recuperació del Pla de Camins a l’Àrea de Serveis Tècnics, que s’amplia de 4 a 5,4 M€, són altres dels elements destacables del pressupost, segons ha detallat Talarn.

 

L’Àrea d’Igualtat i Cooperació Internacional augmenta la seva dotació pressupostària amb més de 2 M€, “per exemple, injectant fins a 800.000€ a ajuntaments o consells comarcals”.

 

Recaptació, Medi Ambient, Turisme i Noves Tecnologies

 

El vicepresident primer, Jordi Latorre, ha explicat, en el seu torn, que el pressupost de l’Àrea de Planificació Cooperació Municipal i Comarcal serà de prop de 24,5 M€, incrementant en un 50% els ajuts als consells comarcals per destinar noves places de secretaria i intervenció que donin suport tècnic als ajuntaments. Per exemple, s’incrementa en 1 M€ el Pla d’Inversions Municipal bianual i el Pla de despesa corrent compta amb 4,5 M€.

 

També ha destacat que l’Organisme Autònom de Recaptació i Gestió de Tributs Locals, amb 8,5 M€, incorporarà més recursos humans, o que en relació amb Medi Ambient i Finques –que compta amb un pressupost de 3,7 M€– es presenta un nou pla d’ajuts de sostenibilitat energètica i mobilitat dotat amb 1,25 M€ per a la instal·lació de carregadors elèctrics, compra de vehicles elèctrics i bateries energètiques en edificis municipals, entre altres millores.

 

Latorre també s’ha referit al Patronat de Turisme, que tindrà un pressupost de 5,3 M€, “amb la idea de consolidar els bons resultats de visitants i pernoctacions a la demarcació”, o l’Àrea de Noves Tecnologies, que planteja un pressupost de 6,2 M€ amb dos objectius: l’aplicació de gestors d’expedients digitals per agilitar la relació entre les entitats locals i les persones, i el procés de materialització del desplegament de la segona fase de la fibra òptica mentre s’ultima el projecte de la tercera fase.

 

Altres temes

 

El ple ha autoritzat a l’IEI la signatura de diversos convenis. Concretament, s’ha donat llum verda a la signatura amb Fundació Julià Carbonell per a l’activitat de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les terres de Lleida 2021-2023; amb l’Ajuntament de Lleida 2021-2023, destinat a l’increment de costos del Pla de Cultura de l’Ajuntament de Lleida en 2022; per a l’atorgament d’una subvenció directa a la Fundació Espurnes Barroques 2022-2023, i per a l’atorgament d’una subvenció directa a la Fundació Xarxa d’espectacles infantils i juvenils de Catalunya 2022-2023.

 

En l’àmbit de la comissió d’Acció Territorial, s’ha aprovat el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) per a l’assessorament i informació als treballadors immigrants durant els anys 2022 i 2023 i d’atorgament de la subvenció de l’anualitat 2022 de l’esmentat conveni; així com l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Localret, aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió de 19 de novembre de 2020, per determinar les aportacions dels anys 2021 i 2022.

 

Durant la sessió plenària s’ha donat el vistiplau al conveni amb l’Ajuntament de Lleida en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, per al foment de l’educació per la transformació social, l’impuls de l’EGIBDH i el treball en xarxa entre agents, anys 2022-2023, i al conveni amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida per a l’impuls de la cooperació, l’educació i la comunicació per al desenvolupament, la cultura de la pau i l’enfortiment del teixit associatiu i solidari a la demarcació de Lleida, anys 2022-2023, ambdós convenis dependents de la comissió de Polítiques d’Igualtat.

 

Finalment, i en l’apartat de la comissió de Salut Pública, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Tàrrega, l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut per a l’ampliació i remodelació del CAP de Tàrrega.

 

Lleida, 24 de novembre de 2022

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat