La Diputació colidera un projecte pilot a escala estatal per impulsar polítiques actives contra el despoblament basades en la transformació socioeconòmica dels territoris rurals

Façana_Diputació_01

Mitjançant la signatura d’un conveni a quatre anys amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Diputació d’Osca i el Conselh Generau d’Aran

 

La Diputació de Lleida és una de les institucions signants del conveni entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la Diputació d’Osca i el Conselh Generau d’Aran, per dur a terme un projecte pilot consistent en el desenvolupament de Cèl·lules d’Innovació Rural a les comarques de Lleida i Osca, com a instrument innovador per abordar el despoblament i amb capacitat de ser replicat en altres territoris rurals afectats pel repte demogràfic. El projecte  comptarà amb un pressupost de 730.000 €, dels quals la Diputació de Lleida n’aportarà 53.950 € en un període de quatre anys.

 

Concretament, es tracta d’un projecte pilot de validació de polítiques actives contra el despoblament i davant l’envelliment de la població, que parteix de la línia de treball impulsada per la conferència de presidents del 17 de gener de 2017 que es materialitza en l’Estratègia Nacional davant el repte demogràfic que promou el govern espanyol.

 

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic, responsable de les polítiques contra el despoblament, considera de gran interès les polítiques impulsades des de la Diputació de Lleida per afavorir la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, com a mitjà per abordar el despoblament.

 

Així, les parts signants del conveni consideren que, per tal de fer front al repte demogràfic, cal impulsar una nova generació de models adaptatius de desenvolupament territorial propis focalitzats en el canvi, la transformació i l’impacte sostingut en el temps que, mitjançant una dinàmica en xarxa,  promogui un desenvolupament descentralitzat basat en impulsar una innovació transformativa com a motor de generació dels canvis necessaris tant en la dimensió social com tècnica dels territoris rurals.

 

Aquest model, impulsat per la Diputació de Lleida a través de l’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran,  es basa en la cooperació intersectorial i en la generació de coneixement i valor compartit entre administracions públiques, acadèmia, empreses i societat civil, conegudes com les quatre hèlixs del model d’innovació oberta.

 

El projecte es materialitzarà mitjançant l’ampliació, la consolidació i la creació de Cèl·lules d’Innovació Rural, com a instrument de concertació territorial i d’interessos socials i econòmics que tenen com a objectiu el desenvolupament de solucions sistèmiques d’innovació transformativa en zones amb dificultats demogràfiques especials. Les Cèl·lules d’Innovació Rural afavoreixen i promouen processos participatius per codefinir una visió de futur, consensuar àmbits prioritaris d’actuació i impulsar, de manera col·laborativa projectes i actuacions en cadascun d’aquests àmbits per avançar cap a aquesta visió construïda sobre sòlids consensos institucionals.

 

Així doncs, i tenint en compte les fites assolides a la demarcació de Lleida a través de l’Agenda Compartida per la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, el projecte té els següents objectius:

 

  • L’ampliació de la Cèl·lula d’Innovació Rural Pirineu-Aran, a la província de Lleida, a les comarques del Sobrarb i la Ribagorça, a la província d’Osca, per configurar la Cèl·lula d’Innovació Rural de les comarques pirinenques d’Osca i Lleida, la coordinació del qual correspon al Conselh Generau d’Aran, amb participació de les diputacions d’Osca i Lleida i del Ministeri.
  • La consolidació de la Cèl·lula d’Innovació Rural Terres de Lleida, a la província de Lleida, la coordinació de la qual correspon a la Diputació de Lleida amb la participació de la resta de parts intervinents.
  • La creació, si escau, de Cèl·lules d’Innovació Rural a la província d’Osca, la titularitat i coordinació de les quals correspon a la Diputació d’Osca, amb el suport metodològic, en cas que així es decideixi, del Conselh Generau d’Aran, de la Diputació de Lleida i del Ministeri.

 

 

Lleida, 14 de juny de 2022

 

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat