La Diputació augmenta en 280.000 € els ajuts a consells comarcals, Paeria de Lleida i Fons Català de Cooperació per donar suport als refugiats ucraïnesos

Reunió_consell_Comarcal_Segarra

Amb aquesta dotació es farà front, entre altres, a l’assistència en les rutes de fugida, la cobertura de necessitats bàsiques com alimentació, salut i higiene, l’atenció psicosocial, la protecció o els serveis sociojurídics de persones desplaçades forçades a països de primera acollida com Polònia, Hongria, Romania, Moldàvia o Eslovàquia

 

D’aquesta quantitat, 50.000 € es destinen al Fons Català de Cooperació i 30.000 € més a l’Ajuntament de Lleida, que gestiona els seus propis serveis socials

 

La Diputació de Lleida, a través de l’Àrea d’Igualtat, augmenta en 200.000 € els ajuts a consells comarcals en Igualtat i Cooperació Internacional que tenia previstos en l’actual pressupost. A través d’aquest Pla es poden finançar despeses derivades de l’empara de dones i infants en situació de risc o vulnerabilitat. Preveient que els consells comarcals hauran d’incrementar les seves despeses per l’arribada de refugiades d’Ucraïna, l’àrea d’Igualtat incrementa el seu suport per tal que es pugui donar resposta a les necessitats sobrevingudes de la crisi humanitària generada pel conflicte bèl·lic. A aquests cal afegir els 30.000 € d’aportació a l’Ajuntament de Lleida i 50.000 € al Fons Català de Cooperació.

 

A través d’aquest Pla també es podrà disposar de més recursos per reforçar els serveis d’assistència psicològica i jurídica, així com la contractació de serveis de traducció per poder oferir un bon acompanyament a les persones refugiades que arribin als municipis de la demarcació.

 

D’aquesta manera, l’import de què disposarà el Pla serà de 480.000 € i s’emmarca en les despeses derivades de la implementació i el desenvolupament de les polítiques que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes, la incorporació de la perspectiva de gènere, l’empara de dones i infants en situació de risc o vulnerabilitat, l’eradicació de les violències masclistes i que facin efectiu el drets de no discriminació a les persones LGTBI.

 

De forma paral·lela, també es col·laborarà amb el Fons Català de Cooperació per tal d’incrementar el suport per fer front a les despeses que s’estan generant arran de la invasió russa d’Ucraïna, amb assistència en les rutes de fugida, cobertura de necessitats bàsiques com alimentació, salut i higiene, l’atenció psicosocial, la protecció o els serveis sociojurídics de persones desplaçades forçades a països de primera acollida com Polònia, Hongria, Romania, Moldàvia o Eslovàquia. El Fons Català de Cooperació és l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per tant, qui coordina i gestiona els recursos entre els ajuntaments de la demarcació per tal d’efectuar les actuacions en situació d’emergència a curt termini però també en la post emergència i reconstrucció que serà imprescindible a mitjà i llarg termini.

 

En el cas del Consell Comarcal del Segrià, la quantitat a repercutir serà designada sense tenir en compte la ciutat de Lleida que, per la seva especificitat, rep un suport específic al marge del pla dels consells i que també es veurà incrementat de manera proporcional.

 

 

Lleida, 8 de març de 2022

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat