La Diputació amplia el Pla de Cooperació en 1,4 milions d’euros per incloure les despeses d’ajuntaments en esdeveniments populars

PleJjuliol1

Plejuliol2

Plejuliol3

Plejuliol4

Amb el pla, augmentat a 7,9 milions d’euros, els consistoris podran decidir de manera autònoma i més àgil sobre la instal·lació de carpes i envelats, així com sobre l’elaboració de material gràfic d’impremta 

El primer ple del nou mandat aprova també els plans econòmics destinats als Consells Comarcals per a assistència tècnica als ajuntaments, dotat amb 4,7 milions, i el de despesa corrent per a ens locals en l’àmbit de la salut, amb altres 5,9 milions de dotació 

La Diputació de Lleida amplia en 1,4 milions d’euros el Pla de Cooperació Municipal que, dotat finalment amb 7,9 milions d’euros, està destinat a subvencionar la despesa corrent d’ajuntaments i que ara servirà també per fer front despeses habituals en esdeveniments populars, com carpes i envelats i material gràfic d’impremta. Aquesta ampliació del Pla, que s’ha aprovat en la sessió plenària celebrada avui, suposa incrementar la dotació un 21,5% respecte del que estava inicialment previst, mantenint els criteris de distribució equitativa i de discriminació positiva. Aquest increment pressupostari permetrà a cada consistori disposar d’entre 3.500 i 9.000 euros de mitjana subvencionables per a aquest tipus de despeses que fins ara es demanaven a la Diputació i estaven subjectes a la disponibilitat i logística de necessitats que moltes vegades coincidien en el temps.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha manifestat que “d’aquesta manera incrementem la capacitat de decisió i l’autonomia de cada consistori a l’hora d’escollir proveïdors per aquests serveis amb la garantia que la despesa es continua cobrint des de la Diputació i el món local pot generar major impacte econòmic a través de proveïdors de proximitat”.

El vicepresident Agustí Jiménez ha presentat el Pla de Cooperació Municipal afirmant que la voluntat d’aquest nou equip de govern és, no sols fer costat als ajuntaments i EMDs davant l’increment dels costos, també garantir-los aquells serveis, com és el cas de les carpes i envelats, que prestava abans la Diputació de Lleida. “Vetllarem, com no podia ser d’altra manera, que tant la tramitació dels plans com el seu pagament es faci amb la major celeritat possible”.

El Pla de Cooperació Municipal per a despesa corrent per al 2023, dotat inicialment amb 6,5 milions d’euros, serà finalment de 7,9 milions, i permet a ajuntaments i consells comarcals justificar despeses en reparacions, manteniments, conservació, compra de material i subministraments del consistori, així com també a partir d’ara els increments en la despesa energètica a causa de la crisi de subministraments i l’encariment del cost de les energies. 

 

Assistència tècnica i despesa corrent en Salut

El plenari també ha aprovat el Pla de Cooperació Comarcal, dotat amb 4,7 milions per fer front al finançament de les actuacions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i de gestió, així com d’assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals (SAT) i les despeses originades per la utilització de l’aplicació informàtica de serveis socials “Hèstia”. Aquest servei d’assistència tècnica es presta als municipis a través dels consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.

El tercer pla econòmic aprovat avui ha estat el de despesa corrent per a ens locals en l’àmbit de la salut, que dotat amb 5,9 milions d’euros permet sufragar despeses municipals relatives a hàbits saludables; socorristes de piscines municipals, la gestió d’aigües d’ús públic per al consum humà i manteniment del clavegueram; el manteniment, subministraments i gestió de consultoris mèdics, sales de vetlla, tanatoris i cementiris; així com despeses de promoció i protecció de la salut pública, salut alimentària, ambiental i control de pràctiques de risc sanitari, control de plagues i el d’animals peridomèstics.

Altres punts de l’ordre del dia

A més dels tres plans econòmics, el plenari de la Diputació de Lleida ha aprovat també una modificació puntual de l’acord sobre el règim econòmic dels càrrecs electes aprovat en el Ple de 14 de juliol; el nomenament de representants de la corporació en diferents consorcis; l’informe jurídic sobre el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua Potable a la comarca de les Garrigues; i l’acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida efectuada per diferents ajuntaments per a la recaptació de diferents impostos municipals  de l’Ajuntament d’Àger, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’Ajuntament de Gósol, l’Ajuntament de Talarn, l’Ajuntament de Torres de Segre, l’Entitat Menor Descentralitzada d’Isil i Alòs, l’Ajuntament de Menàrguens, l’Ajuntament de Guixers i l’Ajuntament de Sudanell.

Lleida, 27 de juliol de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat