La Diputació actualitza els protocols tecnicosanitaris d’actuació en piscines públiques per la sequera

Socorristes_02

Adapta el Pla Especial de Sequera aprovat per la Generalitat de Catalunya, i es preveu que més d’una quarantena de piscines municipals de les 170 existents al territori obrin durant la primera quinzena de juny, degut als continuats episodis de calor que viuen les comarques de Lleida

 

La Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida ha enviat, a través del diputat de Salut Pública, Albert Bajona, una carta als municipis de les comarques de Lleida que disposen de piscines municipals per informar-los que s’ha procedit a modificar tots els seus protocols, amb la finalitat d’adaptar-los al que preveu la nova legislació vigent, i en aplicació també dels protocols del Pla Especial de Sequera de la Generalitat de Catalunya.

 

Els protocols preveuen que les piscines municipals i comunitàries es puguin omplir, malgrat estar en situació d’excepcionalitat per la sequera. Això inclou les de comunitats de veïns, entitats esportives i altres piscines d’ús col·lectiu. En aquest sentit, la Unitat d’Aigües té constància que una quarantena de piscines de les 170 existents al territori avançaran la seva obertura, que normalment es fa al voltant de Sant Joan (25 juny), i ho faran durant la primera quinzena del mes.

 

També s’especifica que l’excepció no inclou les piscines privades de cases particulars, que només es podran reomplir.

 

Perquè això sigui possible, la Generalitat de Catalunya modificarà aquest mes de maig el Pla Especial de Sequera, que ara prohibeix omplir totes les piscines amb cap mena d’aigua dolça, tampoc la que s’extreu de pous o la que es porta amb camions cisterna, quan s’entra en aquesta fase d’excepcionalitat.

 

La Unitat d’Aigües fa un seguiment dels procediments i els continguts dels controls que cal dur a terme a les instal·lacions de qualsevol recinte de piscines públiques, amb la finalitat de garantir una adient protecció de la salut dels seus usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats del seu ús. Així, les seves tasques són les de redacció del Protocol d’Autocontrol de les instal·lacions; planificació dels diferents controls analítics a realitzar; recollida de mostres i el seu trasllat al laboratori; realització d’anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques; seguiment dels resultats per part del personal de la Unitat d’Aigües i la immediata comunicació, en el cas de detectar-se qualsevol incidència destacable; tramesa dels informes de resultats per correu electrònic signats digitalment; i assessorament necessari a nivell tècnic per a la gestió de les instal·lacions.

 

Pel tal de seguir amb la formació dels mantenidors de piscines municipals o públiques, la Diputació de Lleida organitza dues jornades de formació els dies 31 de maig i 1 de juny que tindran lloc a la sala polivalent del Palau de la Diputació, obertes a personal de la Diputació de Lleida, consells comarcals i entitats adherides al pla de formació agrupat AFEDAP que siguin responsables i operadors de manteniment de piscines i/o instal·lacions aquàtiques recreatives d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (no socorristes).

 

Lleida, 17 de maig de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat