Secretaria General

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Edicte relatiu a la determinació de les presidències d’àrea de la Diputació, delegació de competències i posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida.
Determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats, així com de la posada en marxa del Registre de decrets electrònics de la Diputació de Lleida.

Edicte BOP 130 de 8-07-2020 estructura àrees