Organismes i consorcis on participa la institució

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

ASSOCIACIONS

 • ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Joan Talarn Gilabert
 • ASSOCIACIÓ ENS DE MUNTANYA DEL PIRINEU: Marc Baró Bernaduca. Suplent: Antoni Navinés i Miró.
 • ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS DE MUNTANYA: Joan Talarn Gilabert
 • ASSOCIACIÓ XARXASOT (Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat): Joan Talarn Gilabert. Suplent: Joan Gilart Escuer.

COMISSIONS

 • ACM – COMISSIÓ D’AGRICULTURA: Jordi Llanes i Valls.
 • ACM – COMISSIÓ DE COOPERACIÓ: Joan Gilart Escuer.
 • ACM – COMISSIÓ DE CULTURA: Mercè Carulla Castells.
 • ACM – COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: Carles Gibert Bernaus.
 • COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA (PIEC): Assessor/a Entitats i Associacions.
 • COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL: Joan Talarn Gilabert . Suplent: Jordi Latorre Sotus.
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA: Francesc Sabanés Serra.
 • GRUP DE TREBALL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE GEOINFORMACIÓ: Miquel Latorre i Molias.
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT1: PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA I INSPIRE (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT2: COMISSIÓ TÈCNICA EN INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ADMINISTRACIÓ LOCAL (Depenent de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) Miquel Latorre i Molias
  • COMISSIÓ TÈCNICA CT3: INSPIRE: Miquel Latorre i Molias
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DIPUTACIONS – SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA: Ferran Accensi Torres, Jordi Latorre Sotus.
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I MILLORA DE LA LÍNIA FÈRRIA LLEIDA-BARCELONA, VIA MANRESA: Mercè Carulla Castells . Suplent: Jordi Llanes i Valls.
 • COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE TCQi  Marc Baró Bernaduca (Director de Serveis Tècnics) i COMISSIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE TCQi: Marc Baró Bernaduca (Director de Serveis Tècnics).
 • COMISSIÓ GESTORA DE L’ÀREA DE REHABILITACIÓ INTEGRADA DEL CENTRE HISTÒRIC DE LLEIDA: Regina Cairol Berengueres (Paco Cerdà Esteve).
 • COMISSIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE CATALUNYA: Director/a IEI. TAULA TÈCNICA: Director/a IEI.
 • COMISSIÓ INSTITUCIONAL “CONSTRUÏM EL FUTUR” (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya): Marc Baró Bernaduca.
 • COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE REINSERCIÓ SOCIAL (CIRSO) Comissió Delegada Territorial de Lleida: Francesc Sabanés Serra.
 • COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE LA QUALITAT DE L’AIRE I LES IMMISIONS ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES SOBRE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT A CATALUNYA: Francesc Sabanés Serra (Carles Gibert Bernaus).
 • COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EL SEU CONSELL ASSESSOR: Carles Gibert Bernaus.
 • COMISSIÓ MIXTA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA, LES DIPUTACIONS I LES ENTITATS ASSOCIATIVES D’ENS LOCALS: Mercè Carulla Castells.
 • COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIó DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A L’IMPULS I LA CONSTRUCCIÓ DELS EQUIPAMENTS DELS ESTUDIS DE VETERINÀRIA I CIÈNCIA  I PRODUCCIÓ  ANIMAL: : Assesor/a de del coneixement, Ramon Bernaus Abellana, Director/a dels Serveis Tècnics..
 • COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: Helena Martinez Siurana (Francesc Sabanés Serra).
 • COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (FEMP): Coordinador/a general.
 • COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANISME DE CATALUNYA: Marc Baró Bernaduca (M. Rosa Pujol Esteve).
 • COMISSIÓ PROVINCIAL DE SEGURETAT VIAL: Marc Baró Bernaduca.
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA EN MATÈRIA DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ: Carles Gibert Bernaus i Jordi Verdú Paijà .
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS AL SANTUARI MONESTIR DE “SANTA MARIA DEL MIRACLE”: Albert Bajona Mascaró (Marc Barbens, Assessor del Món Local).
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES 4 DIPUTACIONS CATALANES: Director de l’OAGRTL (tècnica OAGRTL ).
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS CONVENIS SIGNATS AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT: Marc Baró Bernaduca, Eloi Bergós Farràs, Director/a dels SSTT.
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MONTSEC: Joan Talarn Gilabert.
 • COMISSIÓ SEGUIMENT TREN POBLA DE SEGUR: Marc Baró Bernaduca i M. Rosa Pujol Esteve.
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CASTELL DE VALÈNCIA D’ÀNEU: Josep Ramon Fondevila Isús (Antoni Navinés Miró)
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER DESENVOLUPAR ELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ SOBRE LA REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CAMINS GENERALS DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D’ARAGÓ I CATALUNYA, APROVADA EL 4 DE MARÇ DE 2016: Ferran Accensi Torres.
 • COMISSIÓ DE SUPORT DE L’ESPORT AMATEUR D’ELIT: Assessora de Relacions amb Entitats i Associacions, Gemma Vilarasau Cinca i Francesc J. Cerdà Esteve, Agustí Jiménez Pérez.
 • COMISSIÓ TÈCNICA DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL: M. Pilar Vázquez Falip .
 • COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL: representant M. Pilar Vázquez Falip.
 • COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ALT PIRINEU: Marc Baró Bernaduca (Antoni Navinés Miró).
 • COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE LLEIDA: Marc Baró Bernaduca (M. Rosa Pujol Esteve) .

COMITÈS

 • COMITÈ INSTITUCIONAL DE SEGUIMENT DEL PLA ACTIVA’T PER LA SALUT MENTAL: Albert Bajona  (Rosa M. Pujol Esteve)
 • COMITÈ PER A L’ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES: Helena Martínez Siurana, titular i Francesc Sabanés, suplent.
 • COMITÈ PROVINCIAL DE LA CREU ROJA DE LLEIDA: Francesc Sabanés Serra (Albert Bajona Mascaró).
 • COMITÈ TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ D’UN CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS DELS ENS LOCALS I ELS ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS PÚBLIQUES: (Depèn de Governació i Relacions Institucionals): Coordinador/a general (Oficial Major, M. Rosario Rodriguez Ros).

CONSELLS

 • CONSELL ASSESSOR DE LES EMERGÈNCIES: Marc Baró Bernaduca (Albert Bajona Mascaró).
 • CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT: Assessora de Relacions amb entitats i associacions, Gemma Vilarasau Cinca.
 • CONSELL D’EMPADRONAMENT DE L’INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA: Eloi Bergós Farràs.
 • CONSELL CERTIFICADOR DEL SEGELL infoparticip@: Francesc Sabanés Serra.
 • CONSELL DE LA MOBILITAT: Marc Baró Bernaduca.
 • CONSELL DE LA MANCOMUNITAT CULTURAL: Mercè Carulla Castells, Estefania Rufach Fontova (Jordi Verdú Pajà i Rosa M. Perelló Escoda).
 • CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ D’ESTADÍSTICA: Eloi Bergós i Farràs.
 • CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE CATALUNYA: Eloi Bergós Farràs
 • CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA: Rosa M. Perelló Escoda (Director/a OARGTL).
 • CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’IRTA: Jordi Llanes i Valls (Ferran Accensi Torres).
 • CONSELL DE BIBLIOTEQUES: Estefania Rufach Fontova
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN: Vocal: Albert Bajona Mascaró (Antoni Navinés Miró)
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL: Vocal: Albert Bajona Mascaró (Antoni Navinés Miró)
 • CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA: Vocal: Albert Bajona Mascaró (Antoni Navinés Miró)
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A L’ALT PIRINEU I ARAN: Albert Bajona Mascaró
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LLEIDA: Albert Bajona Mascaróa
 • CONSELL TERRITORIAL CONSULTIU I DE COORDINACIÓ DE SALUT PÚBLICA A LA CATALUNYA CENTRAL: Albert Bajona Mascaró

CONSORCIS

 • CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL:
  Assemblea General: Jordi Latorre Sotus (Carles Gibert Bernaus).
 • CONSORCI DEL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS DE TORRELAMEU: Jordi Verdú Paijà, Carles Gibert Bernaus, Jordi Llanes i Valls , Coordinador/a general .
 • CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA: Jordi Llanes i Valls, Albert Bajona Mascaró (Carles Gibert Bernaus).
 • CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS-VILA-SANA
  Consell General: Joan Talarn Gilabert, Carles Gibert BernausJordi Llanes i Valls, Mercè Carulla Castells (Substitut: Francesc Sabanés Serra).
  Comissió d’Usos i Gestió: Jordi Llanes i Valls (Carles Gibert Bernaus).
 • CONSORCI DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE CASTELLNOU D’OSSÓ: Mercè Carulla Castells (Rosa M. Perelló Escoda).
 • CONSORCI DE GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DEL RIU ONDARA: Mercè Carulla Castells (Francesc Sabanés Serra).
 • GLOBALLEIDA
  • Consell General: Joan Talarn Gilabert, Ferran Accensi Torres, Rosa M. Perelló Escoda, M. Rosa Pujol Esteve, Portaveu d’UA Amador Marqués Atés, Portaveu de Ciutadans Maria Burrel Badía, Portaveu de PSC Félix Larrosa Piqué, Carles Gibert Bernaus .
  • Comitè Executiu: Joan Talarn Gilabert, Carles Gibert Bernaus, Rosa M. Perelló Escoda, M. Rosa Pujol Esteve.
 • CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA, DIOCESÀ I COMARCAL
  • Plenari: Joan Talarn Gilabert.
  • Comissió Executiva: Joan Talarn Gilabert.
 • CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
  • Plenari: Director/a IEI
  • Consell de Centre del CNL de Lleida: Director/a IEI.
 • CONSORCI SEGRE – RIALB CATALUNYA: Estefania Rufach Fontova.
 • CONSORCI DE L’OBSERVATORI CATALÀ DEL PAISATGE: Carles Gibert Bernaus.
 • CONSORCI DEL PATRIMONI MUNDIAL DE LA VALL DE BOÍ: Marc Baró Bernaduca, M. Rosa Pujol Esteve.
 • CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT UNED DE LA SEU D’URGELL: Josep R. Fondevilla Isús, Antoni Navinés Miró, Amador Marqués Atès.
 • CONSORCI UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE CERVERA: Joan Talarn Gilabert , Mercè Carulla Castells i Rosa M. Perelló Escoda.

CONSORCIS GESTIÓ FONS EUROPEUS

 • CONSORCI ALT URGELL XXI: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI CEDER PALLARS: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA NOGUERA: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI DESENVOLUPAMENT RURAL DEL PLA D’URGELL: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI EXECUCIÓ PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL DE L’URGELL: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI DE LES GARRIGUES: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL MONTSEC SOSTENIBLE
  • Consorci: Joan Talarn Gilabert (Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón).
  • Comissió Tècnica: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
 • CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL PALLARS-RIBAGORÇA
  • Consorci: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.
  • Comissió Tècnica: Assessora per a la Innovació i la Promoció Econòmica, M. Teresa Botargues Girón.

FUNDACIONS

 • FUNDACIÓ AULA ALTS ESTUDIS ELECTES: Joan Talarn Gilabert (Jordi Verdú Paijà).
 • FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS: Carles Verdú Paijà
 • FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA:
  • Patronat: Joan Talarn Gilabert, Jordi Latorre Sotus, Ferran Accensi Torres, Carles Gibert Bernaus, Joan Gilart Escuer.
  • Comissió Delegada: Ferran Accensi Torres, Joan Gilart Escuer, Carles Gibert Bernaus.
  • Comissió de contractació pel lloguer, subministrament i muntatge d’estands: Ferran Accensi Torres, Joan Gilart Escuer, Carles Gibert Bernaus.
 • FUNDACIÓ “MARIA PILAR FELIP”: Regina Cairol Berengueres
 • FUNDACIÓ “PIA ALMOYNA”: Paco Cerdà Esteve.
 • FUNDACIÓ PRIVADA AREMI: Joan Talarn Gilabert.
 • FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL: Joan Talarn Gilabert.
 • FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART D’AGRAMUNT: Mercè Carulla Castells.
 • FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”: Joan Talarn Gilabert, Mercè Carulla Castells.
 • FUNDACIÓ PRIVADA JOAN ORÓ: Regina Cairol Berengueras.
 • FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU D’URBANISME “JOSEP MAS DORDAL”: Director/a de SSTT.
 • FUNDACIÓ RECER (ANDEC): Francesc Sabanés.
 • FUNDACIÓ ROCA SASTRE: Mercè Carulla Castells.

ORGANISMES AUTÒNOMS I PATRONATS

 • ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL FIRA DEL TEATRE AL CARRER, DE TÀRREGA: Mercè Carulla Castells, Rosa M. Perelló Escoda.
 • PATRONAT DEL CASTELL DE CIUTADILLA: Joan Talarn Gilabert (Rosa M. Perelló Escoda).
 • PATRONAT DEL CASTELL DE MALDÀ: Joan Talarn Gilabert (Rosa M. Perelló Escoda).
 • PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT): Joan Talarn Gilabert
 • PATRONAT FIRA SANT ISIDRE DE CERVERA: Mercè Carulla Castells
 • PATRONAT DE FIRES DE MOLLERUSSA: Jordi Llanes i Valls.
 • PATRONAT MUNICIPAL FIRAPORC DE JUNEDA: Jordi Llanes i Valls.
 • PATRONAT MUNICIPAL DE FIRES DE BALAGUER: Jordi Llanes i Valls.
 • PATRONAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA, D’ALGUAIRE: Estefania Rufach Fontova.
 • PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT: Joan Talarn Gilabert.
 • PATRONAT PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES: Joan Talarn Gilabert (Rosa M. Pujol Esteve).

SOCIETATS

 • APPLUS AGROAMBIENTAL S.A.: Jordi Llanes i Valls.
 • CIRCUIT DE MOTOCRÒS DE CATALUNYA, SLU: Consell d’Administració: Mercè Carulla Castells, Assessora de Relacions amb Entitats i Associacions Gemma Vilarasau Cinca.
 • EDULLESA: Ferran Accensi Torres.
 • SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA S.L. (Consell d’Administració): Ferran Accensi (Rosa M. Perelló Esteve).

VARIS

 • ASSEMBLEA URBANA DE CATALUNYA: Regina Cairol Berengueres
 • CONVENI AEAT I FEMP INTERCANVI INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS: Director OAGRTL
 • CONVENI AEAT I FEMP SUBMINISTRAMENT INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS: Interlocutor únic (Fins ara no hi havia representació).
 • RED TÉCNICA DE DIPUTACIONES DE LA FEMP: Director de l’OAGRTL (Coordinador/a general).
 • EXPO-URGELL DE TÀRREGA: Mercè Carulla Castells.
 • FIRA DE L’AMETLLA DE VILAGRASSA (Consell Assessor): Rosa M. Perelló Escoda.
 • FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A AGRAMUNT (Consell Assessor): Mercè Carulla Castells
 • FIRA MUNICIPÀLIA: Carles Gibert Bernaus.
 • FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Helena Martínez Siurana.
 • JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON SECTOR SUD 2 DE MAIALS: Jordi Llanes i Valls.
 • JUNTA DISTRIBUÏDORA D’HERÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Mercè Carulla Castells
 • JUNTA GENERAL DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL SEGRIÀ SUD: Carles Gibert Bernaus.
 • MERCOLLEIDA: Ferran Accensi Torres.
 • MESA NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCTURES: Marc Baró Bernaduca.
 • PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU: Josep R. Fondevila (Antoni Navinés Miró)
 • PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER NEVADES A CATALUNYA: Marc Baró Bernaduca (Antoni Navinés Miró).
 • PLA INFOCAT: Director/a Serveis Tècnics.
 • PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) – Grup de treball: Albert Bajona Mascaró
 • PROCICAT (GRUP DE TREBALL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA): Director/a Serveis Tècnics (Joan Vidal Balañá).
 • PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE A L’ÀMBIT DE CATALUNYA (Plans de Zona): Josep Ibarz Gilart (interlocutor).
 • SOLSONÈS FIRES (Consell d’Administració): Albert Bajona Mascaró
 • TAULA D’IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CATALUNYA: Enric Mir i Pifarré.
 • TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT D’ALGUAIRE: Joan Talarn Gilabert – COMISSIÓ PERMANENT: Joan Talarn Gilabert.
 • TAULA ESTRATÈGICA DEL CORREDOR MEDITERRANI
  • Grup d’estratègia en matèria d’infraestructures Marc Baró Bernaduca
  • Grup d’estratègia d’acció econòmica Carles Gibert Bernaus
  • Grup d’estratègia en matèria de serveis de transport i logística Jordi Llanes i Valls
 • TAULA ESTRATÈGICA IMPULS DE L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL: Joan Talarn Gilabert (Antoni Navinés Miró).
 • TAULA D’IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A CATALUNYA: Carles Gibert Bernaus
 • TAULA NACIONAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA: (Vocalia del Ple): Helena Martínez Siurana.
 • TAULA TERRITORIAL DE LA INFÀNCIA DE CATALUNYA CENTRAL: (Vocalia del Ple): Helena Martínez Siurana.
 • TAULA QUADRANGULAR SERVEIS PÚBLICS (PACTE REFORMA HORÀRIA): Helena Martínez Siurana
 • XARXA SITMUN: Francesc Sabanés Serra. Gestor tècnic del projecte: Miquel Latorre Molies (Nomenament per Decret 5043 de 3 d’octubre de 2019)

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LLEIDA: Carles Gibert Bernaus .

REPRESENTACIONS DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

 • CÀTEDRA D’ESTUDIS MEDIEVALS COMTAT D’URGELL: Mercè Carulla Castells.
 • CENTRE D’ART I NATURA DE L’AJUNTAMENT DE FARRERA: Josep R. Fondevilla Isús.
 • COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA: Mercè Carulla Castells.
 • FUNDACIÓ PERELLÓ: Mercè Carulla Castells.
 • MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL (Comissió d’Assessorament): Director/a IEI
 • PATRONAT D’ARQUEOLOGIA DE GUISSONA (Consell Rector): Mercè Carulla Castells
 • PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU: Estefania Rufach Fontova

REPRESENTACIONS DEL PATRONAT DE TURISME TERRES DE LLEIDA

 • AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
  • Consell de Direcció:Rosa M. Pujol Esteve (Director/a del Patronat de Turisme).
  • Consell General de Participació: Rosa M. Pujol Esteve (Director/a del Patronat de Turisme).