Torre Vicens

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’any 1937, la senyora Rosa Vicens Roca va donar, amb finalitats benèfiques, una casa i uns terrenys a l’avinguda Llibertat, núm. 7, del barri del Secà de Sant Pere de Lleida. La finca, anomenada “Hogar del Carmen”, també coneguda com a “Torre Vicens”, havia de ser destinada a sanatori d’infants malalts. Un cop reinstaurada la Diputació de Lleida, el 1939 es va fer propietària de finca.

Durant uns anys, Torre Vicens va ser utilitzada a l’estiu com a casa de colònies per als infants de la Casa de Maternitat, però el mal estat en què es trobaven les instal·lacions va fer que la Diputació realitzés diferents estudis i projectes tècnics per a l’adequació de l’edifici.

Amb la voluntat de donar la màxima utilitat a les instal·lacions i als terrenys, la Diputació va iniciar a partir de l’any 1968 la construcció de les noves llars infantils a la finca (transferides actualment a la Generalitat de Catalunya). Posteriorment, es van fer diverses cessions de terrenys a diverses Administracions: l’any 1977 es van cedir a l’Estat 5.319 m2 i la torre per a la construcció de la caserna de la guàrdia civil. No obstant això, l’any 1998, van retornar 2.046 m2 i la casa perquè no s’utilitzaven per a aquesta finalitat. L’any 1981 es van vendre a l’Ajuntament de Lleida 16.776 m2 per a la construcció de l’Institut de Formació Professional de Torre Vicens.

El 1998, la Diputació va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per un període de dos anys, per dur a terme la reconstrucció de l’edifici.