Palau de la Diputació de Lleida

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El palau de la Diputació de Lleida és la seu actual de la corporació provincial. Amb entrades per la rambla de Ferran i pel carrer del Carme, és delimitat per la baixada de l’Audiència i pel carreró de la Font de l’Aiguardent.

L’actual seu de la Diputació va ser bastida sobre l’antic hospici de la ciutat, i es va inaugurar l’any 1898. En aquest lloc, a l’època medieval hi havia l’Hospital del Sant Esperit, fundat als inicis del segle XIII. Per aquest motiu, durant molt de temps l’actual baixada de l’Audiència fou coneguda amb el nom de carrer del Sant Esperit. No va ser fins cap a l’any 1836 que aquest carrer va rebre el nom actual.

A finals del segle XVIII, entre l’any 1789 i el 1795, es va construir el nou hospici, damunt de l’antic Hospital del Sant Esperit, ja que aquell havia quedat destruït per la Guerra de Successió. L’obra va ser promoguda pel governador de la plaça, el marquès de Blondel, i pel bisbe Jeroni Maria de Torres. Les donacions testamentàries del pagès Josep Grau, del tinent del rei Enrique Wiels i del noble Gaspar de Portolà van permetre fer una ampliació de l’antic hospici.

Ja a l’any 1873 hi va haver una primera temptativa fallida d’establir la seu de la Diputació en l’emplaçament actual. En aquell temps, l’hospici es trobava gairebé en runes i la Diputació es trobava instal·lada a l’antic convent de Sant Francesc. Aquest projecte no va tirar endavant perquè la nova Casa de la Maternitat encara no estava acabada.

Per la seva banda, els diputats volien bastir un edifici de nova planta i costejar-lo amb la venda de l’antic hospici del carrer del Carme. La manca de recursos econòmics, les poques possibilitats d’una venda ràpida i la urgència d’abandonar l’antic convent de Sant Francesc a causa de pressions eclesiàstiques i municipals, van propiciar que s’arrangés l’antic hospici per situar-hi la nova seu de la Diputació. El 1890, el projecte fou encomanat a l’arquitecte provincial Celestí Capmany. Vuit anys després, s’inauguraren oficialment els serveis de la Diputació a l’emplaçament actual.

Des de la seva inauguració fins a l’actualitat, el palau ha experimentat diverses reformes. Una de les més importants va ser l’ampliació per la banda de la rambla de Ferran. Als inicis de la dècada del 1940, “Regiones Devastadas”, organisme estatal creat per reconstruir els efectes devastadors de la guerra d’Espanya, va contribuir a la rehabilitació del palau i a la construcció de la façana de la Rambla. A finals de la mateixa dècada, la façana ja estava acabada.

Actualment, el palau de la Diputació acull diferents serveis de la institució, com ara: Secretaria General, Cooperació Municipal, Àrea Econòmica, Informàtica, Recursos Humans, Recursos Patrimonials i Arxius, Estudis i Informació, entre altres. A més a més, com que aquest edifici és la seu oficial de la Diputació de Lleida, acull tota la seva activitat política. El Ple, la Presidència, la Junta de Govern, les diferents Comissions Informatives, i també els representants dels treballadors, desenvolupen la seva activitat en les diferents estances de l’edifici.