Finca La Devesa de Maials

Ametllers_004_WEB

L’experimentació en diferents finques agràries per obtenir una més gran rendibilitat econòmica de l’explotació agrícola i ramadera, basada en l’eficiència en l’ús de l’aigua, la despesa energètica i l’impacte ambiental, és un repte compartit.

Amb el suport de l’IRTA, la Diputació de Lleida ha instal·lat un sistema de reg per a la plantació d’un camp experimental d’ametllers a la zona de Maials (Nota de premsa). Es tracta d’un assaig innovador en una finca de 7 hectàrees per estudiar la resposta dels arbres a les diferents dotacions de reg.

A l’ensems, és una clara aposta per oferir informació tècnica als pagesos i a les empreses agrícoles i promoure cultius com l’ametller aprofitant els nous regadius com el Segarra-Garrigues. Aquest projecte pren com a referència els camps d’assaig de la Vall de Sant Joaquim (Califòrnia), en què les plantacions d’aquest fruit sec són de vital importància per al sector primari i agroindustrial, i on s’obtenen produccions molt superiors.

Tòfona i cereal
El municipi de Maials també acull un segon experiment sobre l’estudi de les necessitats hídriques de la tòfona (negra i blanca) i la seva adaptació a les comarques meridionals de Lleida. El conreu de tòfona necessita quantitats escasses però precises d’aigua, ja que una falta o un excés poden reduir o anul·lar la productivitat d’una plantació. També s’han recuperat dues hectàrees de superfície de la finca de les Canals per al conreu de cereals (bàsicament, panís i ordi).

Antecedents d’èxit
Aquestes estratègies conjuntes i compartides amb el sector agrari i el territori tenen com a antecedents iniciatives que s’han anat materialitzant al llarg dels anys, com ara, la creació a Sidamon del Laboratori d’Anàlisi de Sòls (1992); el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (1996) a Solsona; o el Centre de Testatge de la Raça Bruna dels Pirineus (2003), situat, primer, a Bonrepòs (Pallars Jussà) i, actualment, a Bellestar (Alt Urgell).