La Caparrella, una ciutat dins d’una ciutat

Aparcament_CEEI_001_WEB

La Caparrella

Reñe_Consola_Canalies_Caparrella_WEB

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, a l'Escola d'Hoteleria de Lleida, situada a La Caparrella

Reñe_Consola_Canalies_Caparrella_SLI

Aparcament_CEEI_001_SLI

La Caparrella

Més de 4.000 persones es desplacen cada dia a aquest complex de la Diputació de Lleida que acull instal·lacions destinades als serveis de la corporació i cedeix espai a equipaments, centres i entitats educatives, culturals, esportives i de lleure

La Caparrella també és un centre de suport del Banc dels Aliments per emmagatzemar i distribuir per la comarca del Segrià els aliments recollits al darrer Gran Recapte

La Diputació de Lleida disposa al complex de La Caparrella de diferents equipaments destinats a acollir els serveis propis de la corporació i d’altres cedits a institucions i entitats de diferents àmbits.

Més de 4.000 persones estudien o treballen a algun dels equipaments, centres o instal·lacions que hi ha ubicades en aquest complex de 36,5 hectàrees (de les quals 7,6 pertanyen a edificis) que es constitueix com una autèntica ciutat.

Situat a la sortida de Lleida en direcció a Saragossa, La Caparrella acull equipaments i centres d’àmbits tan diversos com l’educatiu, el formatiu, el cultural, l’esportiu o el de lleure, que requereixen d’una atenció i d’uns serveis de qualitat.

La Caparrella acull instal·lacions destinades als propis serveis de la corporació, com les Escoles Especials Llar de Sant Josep, el Servei d’Arts Gràfiques, el Servei de Manteniment, el servei de Muntatge de carpes, el Servei d’Aigües (control i anàlisi de l’aigua potable dels municipis), el Parc mòbil, el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) de Lleida, així com el Servei d’Arqueologia i alguns departaments de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

No obstant això, també ha cedit bona part de la seva superfície a altres equipaments educatius com INEFC, l’Escola d’Hoteleria de la Generalitat, la Federació de Tennis, l’Institut de Formació Professional “La Caparrella”, l’IES Caparrella i l’Escola Plançó.

Igualment, entitats com la DOP Garrigues, la DO Costers del Segre, l’Orquestra Julià Carbonell, la COELL, el Grup de Sanejament Porcí (GSP) o els Castellers de Lleida també tenen la seva seu a La Caparrella.
La Caparrella també actua com a col·laborador del Banc dels Aliments en la seva campanya del Gran Recapte, ja que ha cedit un espai per emmagatzemar fins a 60 tones d’aliments i col·labora amb la distribució dels mateixos per la comarca del Segrià amb una furgoneta i un camió de la Diputació de Lleida.

Manteniment i millora constant

Un gran espai amb estructura de ciutat com aquest, requereix del manteniment de carrers, aparcaments i dels espais d’oci i de lleure, com els jardins i els parcs. La Diputació de Lleida és l’encarregada de mantenir aquesta ciutat dins de Lleida i els darrers anys ha fet un esforç per ampliar les zones verdes i d’esbarjo i adequar les tres àrees d’aparcament per acollir tots els vehicles que cada dia es desplacen fins a La Caparrella.

Fruit d’un treball d’optimització, sectorialització i redistribució d’espais, el complex de la Caparrella també ha aconseguit reduir el consum de gasoil del sistema de calefacció en un 40%. Això s’ha aconseguit optimitzant els recursos i calculant els horaris i la temperatura adequada per a cada àrea.
També s’ha efectuat una reducció de la despesa del consum d’aigua a través de l’optimització i el reajustament d’horaris i temps de reg.

Lleida, 15 de desembre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat