Jornada per avaluar la sostenibilitat al sector agroalimentari a Ponent

Jornada_Sostenibilitat

Organitzada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, entitat sòcia del projecte AgroBioFood.b Ponent, coordinat per la Diputació de Lleida

 

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, i el director de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Jordi Vives, han presentat aquest dimecres la Jornada ‘Avaluació de la sostenibilitat al sector agroalimentari’, organitzada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, entitat sòcia del projecte AgroBioFood b. Ponent, coordinat per la Diputació de Lleida.

 

En el marc d’aquest projecte i amb l’objectiu de facilitar aquesta transformació del sector agroalimentari de la zona de Ponent, en aquesta jornada s’han presentat els resultats obtinguts dins el projecte, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que inclou, per una banda, l’avaluació del grau de sostenibilitat de diverses cooperatives mitjançant l’eina eSIAB i, per una altra, les proves pilot de la Producció Agrària Sostenible (PAS) que realitza el DACC–IRTA, dos instruments disponibles per avaluar el nivell de sostenibilitat dels models productius actuals del territori, amb què s’ha d’establir el punt de partida de les cooperatives, empreses i explotacions en el camí cap a una sostenibilitat integral en la triple vessant: social, agroambiental i econòmica.

 

Aquesta actuació permet impulsar l’àmbit prioritari 2 de l’Agenda Compartida, que té per finalitat la modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries, des de la producció primària fins a la comercialització, passant per la transformació, per fer-les més resilients, competitives, segures i eficients en l’ús dels recursos, atractives per a noves inversions, dinamitzadores de serveis auxiliars i atractives per al talent i el relleu generacional.

 

El projecte AgroBioFood b. Ponent té l’objectiu principal d’impulsar i gestionar la transformació del model econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, afavorint la capacitat de resiliència i productivitat sostenible d’aliments del nostre territori. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea-Fons de desenvolupament Regional-FEDER, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

 

Lleida, 14 de desembre de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat