Jornada “Parlem del iodur de plata”. Ja et pots descarregar el tríptic