Jornada informativa a la Diputació de Lleida sobre la nova llei de transparència

Jornada Transparencia ACM

La Diputació de Lleida ha col·laborat en l’organització de la jornada informativa sobre la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que se celebra al llarg d’aquest matí a la sala d’actes de la institució.

La iniciativa de les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC) té el suport de totes les diputacions catalanes, el Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública de la Generalitat de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l’Autoritat de Protecció de Dades, l’Oficina Antifrau i el Col•legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de Catalunya.

En el transcurs de la jornada s’ha posat en coneixement dels assistents tot un seguit de recursos informatius i tecnològics, que es facilitaran des de diferents institucions a l’administració local per donar suport en l’aplicació d’aquesta llei a partir de l’any 2016.

Lleida, 6 de maig de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat