Jornada formativa per l’aplicació pràctica de la digitalització dels expedients i documents a l’OAGRTL

Jornada_digitalitzacio_expedients_002_WEB

Jornada formativa per l’aplicació pràctica de la digitalització dels expedients i documents a l’OAGRTL

Jornada_digitalitzacio_expedients_002_SLI

Jornada formativa per l’aplicació pràctica de la digitalització dels expedients i documents a l’OAGRTL

Gairebé un centenar de consistoris van seguir la jornada formativa de forma presencial o per videoconferència


L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), ha convocat una jornada pels ajuntaments que tenen delegada la gestió dels seus tributs a la Diputació de Lleida per explicar les conseqüències, a nivell electrònic, que té l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, així com el projecte en que es troba immers l’Organisme per poder fer front als reptes que aquesta Llei estableix tant per les administracions com per als ciutadans.
En aquest sentit, les administracions es veuran obligades a tramitar els expedients en format electrònic. L’OAGRTL ha preparat un pla estratègic a quatre anys amb diferents fases d’implementació, fases que per altra part també permet la mateixa Llei 39/2015.
La jornada, que es va celebrar aquest dilluns en format presencial i per videoconferència, va comptar amb l’assistència de 90 ajuntaments.
La propera setmana es realitzaran cursos formatius per al personal del propi OAGRTL, per tal d’explicar les novetats de la llei citada en la formació i tramitació de documents i expedients electrònics, mostrant el prototip de digitalització que té ja preparat l’Organisme.
Lleida, 4 d’octubre de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat