Joan Reñé avança que la Diputació de Lleida tancarà el 2018 amb una nova rebaixa de l’endeutament, que se situarà en el 34%

La xifra és més baixa que al 2017, tot i els 20 milions d’euros del nou Pla Extraordinari de Reforç Municipal

El president de la Diputació ha fet aquest anunci durant el ple ordinari del mes de juny


El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha avançat avui la previsió que la corporació tancarà l’exercici del 2018 amb una nova rebaixa de l’endeutament, que se situarà en el 34%, un percentatge més baix que al 2017, i que s’assolirà tot i els 20 milions d’euros corresponents al nou Pla Extraordinari de Reforç Municipal. Una situació econòmica que, ha dit Reñé, situa la Diputació en disposició de fer front a un dels seus projectes més emblemàtics, com és el del desplegament de la fibra òptica a tot el territori.

“Això ens permet –ha explicat el president de la Diputació de Lleida– mantenir un nivell de garantia en estabilitat pressupostària en regla de despesa i ens permet veure que estarem en un nivell d’endeutament baixíssim, més baix que mai, del 34%”. Aquest nivell “baixíssim” i que està “per sota, cada any, de l’any anterior”, s’ha aconseguit malgrat que durant els anys 2017 i 2018, i dins el Pla Extraordinari de Reforç Municipal, “hem demanat 20 M€ de crèdit per tal de fer front al pagament als ajuntaments perquè aquests puguin fer les actuacions que creguin oportunes”.

Aquesta conjuntura situa la Diputació de Lleida, segons ha afegit Joan Reñé, en un posició òptima “que ens ha de permetre, en els anys vinents, estar en disposició econòmica per fer front a un projecte emblemàtic com és el del desplegament i implantació de la fibra òptica a tots els pobles de la demarcació”.

Lleida, 21 de juny de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat