Inicien les obres de millora a la carretera LV-3002, d’Hostal Boix a Su

Variant Su

Ubicació variant

Amb un pressupost de 569.586,93 €, i ha d’estar acabada en un termini de sis mesos

 

Finalitzada la licitació, mitjançant procediment obert amb únic criteri d’adjudicació i tramitació anticipada, del projecte constructiu de millora de traçat de la carretera LV-3002, d’HostaI Boix a Su, en el tram que correspon als punts quilomètrics del 10,290 a l’11,045, l’obra ha estat adjudicada a l’empresa Pasquina, SA.

 

El termini d’execució és de sis mesos, i compta amb un pressupost d’execució de contracte, IVA inclòs, de 569.586,93 €.

 

Es tracta d’una variant que dibuixa un traçat de la carretera que evita els revolts preexistents i que, amb una llarga corba, projecta la carretera fins al límit provincial, i que enllaça amb la BV-3001 a Cardona, a la comarca del Bages, i que és propietat de la Diputació de Barcelona.

 

Les obres contemplen una calçada de 7 metres, amb 3 metres per cada carril i mig metre de voral. Amb aquesta obra finalitzaran les millores i modificacions que s’han anat fent en els darrers anys per adequar-la a les noves necessitats de circulació i de connexió entre dos poblacions que es consideren clau per a la bona connectivitat com són Solsona i Cardona.

 

La LV-3002 és una carretera que neix a la C-75 de Guissona a Solsona, que passa pel nucli de Torredenegó, al municipi de Llobera, el Miracle i Su.

 

Lleida, 7 de març de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat