Iniciem els treballs de millora dels accessos i del pont a Preixens

Preixens_obres_LV_3025f_001_SLI

Preixens_eixamplamet_pont_LV_3025f_001_SLI

El projecte, amb una inversió de 500.000 euros i un termini d’execució de 6 mesos, inclou la rehabilitació de les dues carreteres d’accés i l’eixamplament del pont sobre el riu Sió

La Diputació de Lleida ha iniciat les obres d’arranjament dels accessos al municipi de Preixens (Noguera). Els treballs inclouen la rehabilitació del ferm de les carreteres: LV-3025f (tram de PK 0+000 a PK 1+606) i LV-3028 (tram de PK 10+000 a PK 10+316), així com l’eixamplament del pont sobre el riu Sió (LV-3025f).

Pel que fa a la millora del ferm, s’ha previst la incorporació d’una capa de trànsit amb aglomerat bituminós en calent. Quant a l’eixamplament del pont, s’ha projectat una calçada de 6 metres, amb una vorera d’1,5 metres. El sistema constructiu és mitjançant prelloses de formigó armat. A més, es contempla la construcció d’ampits i baranes per a protecció dels vianants.

Aquesta actuació suposa una inversió de 500.000 euros i un termini d’execució previst de 6 mesos.

Preixens, 15 de maig de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat